In 2017 waren er 38.020 verkeersongevallen met in totaal 49.066 slachtoffers, waaronder 44.694 lichtgewonden, 3.757 zwaargewonden en 615 personen die het leven verloren binnen de 30 dagen na het ongeval. Tegenover 2016 daalde het aantal ongevallen met 5% en het aantal slachtoffers met 6%. Het aantal overlijdens liep terug met 8%, terwijl het aantal zwaar- en lichtgewonden met respectievelijk 8% en 5% afnam. Het aantal ongevallen daalt in alle drie de gewesten: met 7% in Vlaanderen, 3% in Wallonië en 1% in Brussel. Het aantal doden binnen dertig dagen is in Brussel wel gestegen (van 17 naar 24). In het hoofdstedelijk gewest nam ook het aantal zwaargewonden toe, terwijl die cijfers in de andere gewesten daalden. (Belga)

In 2017 waren er 38.020 verkeersongevallen met in totaal 49.066 slachtoffers, waaronder 44.694 lichtgewonden, 3.757 zwaargewonden en 615 personen die het leven verloren binnen de 30 dagen na het ongeval. Tegenover 2016 daalde het aantal ongevallen met 5% en het aantal slachtoffers met 6%. Het aantal overlijdens liep terug met 8%, terwijl het aantal zwaar- en lichtgewonden met respectievelijk 8% en 5% afnam. Het aantal ongevallen daalt in alle drie de gewesten: met 7% in Vlaanderen, 3% in Wallonië en 1% in Brussel. Het aantal doden binnen dertig dagen is in Brussel wel gestegen (van 17 naar 24). In het hoofdstedelijk gewest nam ook het aantal zwaargewonden toe, terwijl die cijfers in de andere gewesten daalden. (Belga)