Een EU-onderdaan die langer dan drie maanden in België wil blijven, moet sinds 2012 werken, bewijzen dat hij kans maakt op reëel werk of over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Er is onder meer sprake van een 'onredelijke belasting' op de Belgische sociale zekerheid, indien iemand drie opeenvolgende maanden leefloon krijgt en nog geen drie jaar in het land is. "Sinds 2012 pakken we mensen die een onredelijke belasting vormen voor ons sociaal systeem hard en systematisch aan. De aanpak werkt, maar we moeten erg waakzaam blijven. Sommige (Oost-)Europeanen zijn erop uit om onze sociale zekerheid te gebruiken als melkkoe. Hard optreden is de boodschap. Door de goede samenwerking met mijn MR-collega Willy Borsus, lukt dat", stelt Theo Franken op zijn blog. (Belga)

Een EU-onderdaan die langer dan drie maanden in België wil blijven, moet sinds 2012 werken, bewijzen dat hij kans maakt op reëel werk of over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Er is onder meer sprake van een 'onredelijke belasting' op de Belgische sociale zekerheid, indien iemand drie opeenvolgende maanden leefloon krijgt en nog geen drie jaar in het land is. "Sinds 2012 pakken we mensen die een onredelijke belasting vormen voor ons sociaal systeem hard en systematisch aan. De aanpak werkt, maar we moeten erg waakzaam blijven. Sommige (Oost-)Europeanen zijn erop uit om onze sociale zekerheid te gebruiken als melkkoe. Hard optreden is de boodschap. Door de goede samenwerking met mijn MR-collega Willy Borsus, lukt dat", stelt Theo Franken op zijn blog. (Belga)