De erfbelasting op nalatenschappen wordt berekend op de waarde van de goederen. Als erfgenaam moet je een aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst die de erfbelasting berekent. Er worden jaarlijks 40.000 dossiers nagekeken door de dienst. 'Als er daarna nog aanwijzingen zijn dat de aangifte onvolledig of niet correct is, wordt een bankonderzoek gestart', zegt Lise Cox van de Vlaamse Belastingdienst. In 2020 gebeurde dat 400 keer.

Gemiddeld leveren die bankonderzoeken jaarlijks 1,89 miljoen euro op. Als je als erfgenaam niet weet waar de centen naartoe zijn, dan heb je volgens notaris Joni Soutaer uit Denderhoutem vooral pech. 'Als er in de jongste drie jaar voor het overlijden grote sommen cash geld worden afgehaald of er is een eigendom verkocht en het geld staat niet op de rekening, dan wordt er automatisch gekeken naar de erfgenamen. Let wel, in de meeste gevallen weten de mensen maar al te goed waar het geld zich bevindt. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.'

'Als er vermogen ontbreekt, dan wordt inderdaad gekeken naar de erfgenamen', beaamt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). 'Kunnen ze niet bewijzen waar het geld naartoe is, dan zullen ze daar erfbelasting op moeten betalen, als ze het nalatenschap aanvaarden natuurlijk. Ben je niet zeker over de inhoud van je erfenis, aanvaard ze dan onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Dan wordt eerst een inventaris gemaakt van alle activa en alle schulden en dan kan je een beslissing nemen.'

De erfbelasting op nalatenschappen wordt berekend op de waarde van de goederen. Als erfgenaam moet je een aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst die de erfbelasting berekent. Er worden jaarlijks 40.000 dossiers nagekeken door de dienst. 'Als er daarna nog aanwijzingen zijn dat de aangifte onvolledig of niet correct is, wordt een bankonderzoek gestart', zegt Lise Cox van de Vlaamse Belastingdienst. In 2020 gebeurde dat 400 keer. Gemiddeld leveren die bankonderzoeken jaarlijks 1,89 miljoen euro op. Als je als erfgenaam niet weet waar de centen naartoe zijn, dan heb je volgens notaris Joni Soutaer uit Denderhoutem vooral pech. 'Als er in de jongste drie jaar voor het overlijden grote sommen cash geld worden afgehaald of er is een eigendom verkocht en het geld staat niet op de rekening, dan wordt er automatisch gekeken naar de erfgenamen. Let wel, in de meeste gevallen weten de mensen maar al te goed waar het geld zich bevindt. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.' 'Als er vermogen ontbreekt, dan wordt inderdaad gekeken naar de erfgenamen', beaamt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). 'Kunnen ze niet bewijzen waar het geld naartoe is, dan zullen ze daar erfbelasting op moeten betalen, als ze het nalatenschap aanvaarden natuurlijk. Ben je niet zeker over de inhoud van je erfenis, aanvaard ze dan onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Dan wordt eerst een inventaris gemaakt van alle activa en alle schulden en dan kan je een beslissing nemen.'