De nationale doelstelling om het aantal verkeersdoden te halveren tussen 2010 en 2020 is niet bereikt. "We komen uit op een daling van 40 pct", rekent Vias voor dat wijst op enkele tendensen die in de gaten moeten gehouden worden. "Zo was er in Vlaanderen een lichte stijging van het aantal fietsdoden en was de ernst van de ongevallen op de autosnelwegen het hoogste van de afgelopen 10 jaar." Wanneer de statistieken maand per maand vergeleken worden met die van 2019, valt het groot verschil op in maart en april, tijdens de eerste lockdown, en in november en december, na de invoering van de avondklok. In september waren er ongeveer evenveel doden en gewonden in 2020 dan in 2019. In Vlaanderen daalde het aantal doden met 19 pct (van 304 naar 247 doden). Wallonië kende een daling van 24 pct (van 295 naar 223) en in Brussel was er een daling van 26 pct (van 19 naar 14). Dat zijn laagterecords voor de drie gewesten, onderstreept Vias. Het aantal letselongevallen liep in alle provincies stevig terug. Oost-Vlaanderen en Antwerpen (-21 pct) kenden de grootste daling. Maar ook in Vlaams-Brabant (-19 pct), Limburg (-17 pct) en West-Vlaanderen (-16 pct) was de terugloop aanzienlijk. In Vlaanderen was er een kleine stijging van het aantal doden in ongevallen met een bestelwagen: van 27 naar 30. Ook het aantal fietsdoden steeg licht: 71, of drie meer dan in 2019. De stijging situeert vooral bij fietsers ouder dan 70 jaar die met een elektrische fiets op pad zijn. Vorig jaar vielen in die leeftijdscategorie zestien verkeersdoden, een jaar eerder waren er dat negen. (Belga)

De nationale doelstelling om het aantal verkeersdoden te halveren tussen 2010 en 2020 is niet bereikt. "We komen uit op een daling van 40 pct", rekent Vias voor dat wijst op enkele tendensen die in de gaten moeten gehouden worden. "Zo was er in Vlaanderen een lichte stijging van het aantal fietsdoden en was de ernst van de ongevallen op de autosnelwegen het hoogste van de afgelopen 10 jaar." Wanneer de statistieken maand per maand vergeleken worden met die van 2019, valt het groot verschil op in maart en april, tijdens de eerste lockdown, en in november en december, na de invoering van de avondklok. In september waren er ongeveer evenveel doden en gewonden in 2020 dan in 2019. In Vlaanderen daalde het aantal doden met 19 pct (van 304 naar 247 doden). Wallonië kende een daling van 24 pct (van 295 naar 223) en in Brussel was er een daling van 26 pct (van 19 naar 14). Dat zijn laagterecords voor de drie gewesten, onderstreept Vias. Het aantal letselongevallen liep in alle provincies stevig terug. Oost-Vlaanderen en Antwerpen (-21 pct) kenden de grootste daling. Maar ook in Vlaams-Brabant (-19 pct), Limburg (-17 pct) en West-Vlaanderen (-16 pct) was de terugloop aanzienlijk. In Vlaanderen was er een kleine stijging van het aantal doden in ongevallen met een bestelwagen: van 27 naar 30. Ook het aantal fietsdoden steeg licht: 71, of drie meer dan in 2019. De stijging situeert vooral bij fietsers ouder dan 70 jaar die met een elektrische fiets op pad zijn. Vorig jaar vielen in die leeftijdscategorie zestien verkeersdoden, een jaar eerder waren er dat negen. (Belga)