Begin februari vonden er zowel bij de voormalige socialistische minister thuis als in het Waalse parlement huiszoekingen plaats in het kader van de Nethys-affaire. Daarbij werden onder andere computergegevens meegenomen. Vandaag werd zijn aanwezigheid op het Luikse justitiepaleis gevraagd om de in beslag genomen zaken te overlopen. Het gaat om een louter technische handeling, aangezien Marcourt (PS) parlementaire onschendbaarheid geniet. De inbeslaggenomen goederen werden ontdaan van hun verzegeling en er werd een inventaris opgemaakt. Er vond geen verhoor plaats. Ook Jacqueline Galant (MR) de eerste vicevoorzitter van het Waalse parlement, was bij deze onderzoeksdaden aanwezig. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat de huidige voorzitter van het Waalse parlement wist van de 18,6 miljoen euro aan vergoedingen die aan de voormalige managers van Nethys zijn betaald om het bestuursdecreet te omzeilen dat hun salaris moest beperken. Marcourt wordt door sommigen omschreven als "de onzichtbare hand" die de toekenning van deze voordelen heeft gegarandeerd in ruil voor het salarisplafond dat door het Waalse decreet wordt opgelegd. Iets wat hij altijd heeft ontkend. (Belga)

Begin februari vonden er zowel bij de voormalige socialistische minister thuis als in het Waalse parlement huiszoekingen plaats in het kader van de Nethys-affaire. Daarbij werden onder andere computergegevens meegenomen. Vandaag werd zijn aanwezigheid op het Luikse justitiepaleis gevraagd om de in beslag genomen zaken te overlopen. Het gaat om een louter technische handeling, aangezien Marcourt (PS) parlementaire onschendbaarheid geniet. De inbeslaggenomen goederen werden ontdaan van hun verzegeling en er werd een inventaris opgemaakt. Er vond geen verhoor plaats. Ook Jacqueline Galant (MR) de eerste vicevoorzitter van het Waalse parlement, was bij deze onderzoeksdaden aanwezig. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat de huidige voorzitter van het Waalse parlement wist van de 18,6 miljoen euro aan vergoedingen die aan de voormalige managers van Nethys zijn betaald om het bestuursdecreet te omzeilen dat hun salaris moest beperken. Marcourt wordt door sommigen omschreven als "de onzichtbare hand" die de toekenning van deze voordelen heeft gegarandeerd in ruil voor het salarisplafond dat door het Waalse decreet wordt opgelegd. Iets wat hij altijd heeft ontkend. (Belga)