'De burger voelt zich door de politici niet meer ernstig genomen', zegt Wouter De Geest, grote baas van BASF-Antwerpen en voorzitter van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. 'Politici zouden duidelijk moeten zeggen wat ze wel en niet willen doen. En vervolgens moeten wij erop kunnen rekenen dat ze zich aan hun woord zullen houden. Die transparantie is er niet en de politici doen hun woord ook niet gestand. Het gevolg is dat almaar meer mensen zich afkeren van de politiek. En dan gaan sommigen op zoek naar extreme partijen die onze democratische verzorgingsstaat in gevaar kunnen brengen. Ik zeg niet dat we ons in een prerevolutionaire situatie bevinden, maar je ziet de onvrede onder de bevolking wel groeien.'
...