Het initiatief van Sassoli is geen verrassing. Vorige vrijdag voerde de commissie Juridische Zaken van het parlement de druk verder op. Als de Commissie het activeren van het nieuwe rechtsstaatmechanisme op de lange baan blijft schuiven, dan moet de parlementsvoorzitter naar het Hof van Justitie trekken om de Commissie in gebreke te stellen, luidde het. De parlementsleden hebben Sassoli - en dus ook de Commissie - daarvoor tot 2 november de tijd gegeven. Met zijn vraag aan de juridische dienst van het parlement om de zaak voor te bereiden, geeft Sassoli nu aan dat hij luistert naar zijn parlementsleden. Bovendien zei een meerderheid van de fractievoorzitters vandaag dat ze de vraag van de bevoegde commissie volgt. Als de Europese Commissie het rechtsstaatmechanisme alsnog activeert, zal het parlement de zaak laten vallen. Via het mechanisme wordt de uitbetaling van Europese subsidies voor het eerst aan de naleving van de rechtsstatelijke principes in de lidstaten verbonden. Vooral Polen en Hongarije lopen in de kijker. (Belga)

Het initiatief van Sassoli is geen verrassing. Vorige vrijdag voerde de commissie Juridische Zaken van het parlement de druk verder op. Als de Commissie het activeren van het nieuwe rechtsstaatmechanisme op de lange baan blijft schuiven, dan moet de parlementsvoorzitter naar het Hof van Justitie trekken om de Commissie in gebreke te stellen, luidde het. De parlementsleden hebben Sassoli - en dus ook de Commissie - daarvoor tot 2 november de tijd gegeven. Met zijn vraag aan de juridische dienst van het parlement om de zaak voor te bereiden, geeft Sassoli nu aan dat hij luistert naar zijn parlementsleden. Bovendien zei een meerderheid van de fractievoorzitters vandaag dat ze de vraag van de bevoegde commissie volgt. Als de Europese Commissie het rechtsstaatmechanisme alsnog activeert, zal het parlement de zaak laten vallen. Via het mechanisme wordt de uitbetaling van Europese subsidies voor het eerst aan de naleving van de rechtsstatelijke principes in de lidstaten verbonden. Vooral Polen en Hongarije lopen in de kijker. (Belga)