Dehaene werd vorige week onder vuur genomen door enkele ngo's, die aanklagen dat Dehaene zijn aandelenopties niet aangegeven heeft. Schulz heeft Dehaene vandaag in Straatsburg over de kwestie gehoord en maakt de zaak nu over aan het raadgevend comité van het parlement. Volgens de nieuwe gedragscode van het parlement, waarin onder meer de opgave van financiële belangen opgenomen is, kan Schulz dat doen wanneer "er gronden zijn om aan te nemen dat een lid van het Europees parlement (de) gedragscode wellicht heeft overtreden". In het raadgevend comité zetelen vijf volksvertegenwoordigers die moeten waken over de juiste toepassing van de gedragscode. Dehaene zei vorige week dat zijn verklaring aan de vereisten van de code beantwoordt, maar dat hij ze indien nodig wil aanpassen. Het raadgevend comité heeft een maand de tijd om het dossier te bestuderen en kan op zijn beurt Dehaene ondervragen. In zijn gesprek met Schulz zou Dehaene alvast hebben aangegeven de aanbevelingen van het comité te zullen respecteren. (KAV)

Dehaene werd vorige week onder vuur genomen door enkele ngo's, die aanklagen dat Dehaene zijn aandelenopties niet aangegeven heeft. Schulz heeft Dehaene vandaag in Straatsburg over de kwestie gehoord en maakt de zaak nu over aan het raadgevend comité van het parlement. Volgens de nieuwe gedragscode van het parlement, waarin onder meer de opgave van financiële belangen opgenomen is, kan Schulz dat doen wanneer "er gronden zijn om aan te nemen dat een lid van het Europees parlement (de) gedragscode wellicht heeft overtreden". In het raadgevend comité zetelen vijf volksvertegenwoordigers die moeten waken over de juiste toepassing van de gedragscode. Dehaene zei vorige week dat zijn verklaring aan de vereisten van de code beantwoordt, maar dat hij ze indien nodig wil aanpassen. Het raadgevend comité heeft een maand de tijd om het dossier te bestuderen en kan op zijn beurt Dehaene ondervragen. In zijn gesprek met Schulz zou Dehaene alvast hebben aangegeven de aanbevelingen van het comité te zullen respecteren. (KAV)