"In Nederland kennen de magistraten de mogelijkheid tot deeltijdse arbeid met allerlei soepele arbeidstijdregelingen, met een regeling voor basisverloven en verminderde arbeidsprestaties", zegt Jan Geysen. "Niets van dat alles in België. Wist u dat in 2011 de magistratuur niets eens recht heeft op deeltijdse of voltijdse loopbaanonderbreking, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, omstandigheidsverlof, palliatief verlof, ja zelfs jaarlijkse vakantie. Alles wordt afhankelijk gesteld van de gratie van de personeelsdienst van de FOD Justitie, de minister van Justitie of de korpschef." Reeds in 2009 werkte de ARM een advies uit voor nieuwe arbeidstijdregelingen die volgens de voorzitter een hedendaags antwoord bieden op de vele vragen van de magistratuur naar mobiliteit en flexibiliteit, begeleiding, opleiding en vorming. "De meerwaarde die ervaren magistraten voor de jongere magistraten kunnen betekenen en de hieruit voortvloeiende mogelijkheden om de tekorten in de kaders op efficiënte wijze op te vullen, is onschatbaar." De ARM is daarnaast ook voorstander van een correcte werklastmeting en een juiste werkverdeling, én dringt aan op de nodige investeringen in de informatisering van de magistratuur, aldus zijn voorzitter. (KAV)

"In Nederland kennen de magistraten de mogelijkheid tot deeltijdse arbeid met allerlei soepele arbeidstijdregelingen, met een regeling voor basisverloven en verminderde arbeidsprestaties", zegt Jan Geysen. "Niets van dat alles in België. Wist u dat in 2011 de magistratuur niets eens recht heeft op deeltijdse of voltijdse loopbaanonderbreking, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, omstandigheidsverlof, palliatief verlof, ja zelfs jaarlijkse vakantie. Alles wordt afhankelijk gesteld van de gratie van de personeelsdienst van de FOD Justitie, de minister van Justitie of de korpschef." Reeds in 2009 werkte de ARM een advies uit voor nieuwe arbeidstijdregelingen die volgens de voorzitter een hedendaags antwoord bieden op de vele vragen van de magistratuur naar mobiliteit en flexibiliteit, begeleiding, opleiding en vorming. "De meerwaarde die ervaren magistraten voor de jongere magistraten kunnen betekenen en de hieruit voortvloeiende mogelijkheden om de tekorten in de kaders op efficiënte wijze op te vullen, is onschatbaar." De ARM is daarnaast ook voorstander van een correcte werklastmeting en een juiste werkverdeling, én dringt aan op de nodige investeringen in de informatisering van de magistratuur, aldus zijn voorzitter. (KAV)