Door de stijgende coronacijfers gaan er steeds meer stemmen op om in het onderwijs over te gaan van code geel naar code oranje. Dat zou onder meer willen zeggen dat leerlingen uit het derde middelbaar en ouder week om week thuis les volgen. Maar volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is dat geen goed idee. "We hebben heel hard gevochten om de scholen open te krijgen en ik wil die openhouden. Ik denk dat dat het veiligste is voor iedereen", zo zei Weyts vandaag in De Ochtend. De uitspraken van Weyts botsen op onbegrip bij oppositiepartijen Groen en sp.a. Coalitiepartner CD&V steunt Weyts wél in de keuze om scholen zo lang mogelijk open te houden, maar de Vlaamse christendemocraten vinden wel dat men lokaal moet kunnen beslissen om indien nodig over te stappen op code oranje. Bij Open Vld spreken ze zich niet uit over de meest geschikte kleurcode Volgens de Vlaamse liberalen is het aan het onderwijsveld zelf om daarin de best mogelijke beslissing te nemen. Fractieleider Willem-Frederik Schiltz: "Aangezien slechts een zeer klein percentage van de besmettingen te herleiden is tot de schoolomgeving, zijn we momenteel van mening dat leerkrachten en leerlingen niet de dupe mogen zijn van een stijgend aantal besmettingen in de rest van de samenleving. We moeten zeer voorzichtig zijn in het opnieuw ingrijpen in hun onderwijskansen". "Dit neemt niet weg dat we de komende dagen en weken alert moeten blijven om de gezondheid van onze kinderen en het onderwijspersoneel te vrijwaren", aldus nog Schiltz. (Belga)

Door de stijgende coronacijfers gaan er steeds meer stemmen op om in het onderwijs over te gaan van code geel naar code oranje. Dat zou onder meer willen zeggen dat leerlingen uit het derde middelbaar en ouder week om week thuis les volgen. Maar volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is dat geen goed idee. "We hebben heel hard gevochten om de scholen open te krijgen en ik wil die openhouden. Ik denk dat dat het veiligste is voor iedereen", zo zei Weyts vandaag in De Ochtend. De uitspraken van Weyts botsen op onbegrip bij oppositiepartijen Groen en sp.a. Coalitiepartner CD&V steunt Weyts wél in de keuze om scholen zo lang mogelijk open te houden, maar de Vlaamse christendemocraten vinden wel dat men lokaal moet kunnen beslissen om indien nodig over te stappen op code oranje. Bij Open Vld spreken ze zich niet uit over de meest geschikte kleurcode Volgens de Vlaamse liberalen is het aan het onderwijsveld zelf om daarin de best mogelijke beslissing te nemen. Fractieleider Willem-Frederik Schiltz: "Aangezien slechts een zeer klein percentage van de besmettingen te herleiden is tot de schoolomgeving, zijn we momenteel van mening dat leerkrachten en leerlingen niet de dupe mogen zijn van een stijgend aantal besmettingen in de rest van de samenleving. We moeten zeer voorzichtig zijn in het opnieuw ingrijpen in hun onderwijskansen". "Dit neemt niet weg dat we de komende dagen en weken alert moeten blijven om de gezondheid van onze kinderen en het onderwijspersoneel te vrijwaren", aldus nog Schiltz. (Belga)