De bestaande regelgeving maakt het volgens Vanrobaeys en Verduyckt erg onaantrekkelijk om te telewerken. Zo heeft België met zijn buurlanden wel dubbelbelastingverdragen afgesloten om te vermijden dat grensarbeiders in twee landen belastingen moeten betalen, maar moeten buitenlandse werkgevers ook in ons land sociale bijdragen betalen zodra hun Belgische werknemers meer dan 25 procent telewerken. Dat schrijft de Europese regelgeving namelijk voor. Bovendien zijn de fiscale limieten die in de verdragen vastgelegd zijn, nog strenger dan op EU-niveau is bepaald. Wegens de coronacrisis is die wetgeving momenteel opgeschort, waardoor grensarbeiders volop kunnen telewerken zonder gevolgen. Europa neutraliseerde zijn wetgeving tot eind dit jaar, maar voor dubbelbelastingverdragen is dit nog slechts tot eind september. Daarom vragen Vanrobaeys en Verduyckt dat deze termijn wordt verlengd. Voor de periode na corona moeten de regels aangepast worden, betogen ze. "Uiteraard moeten we terug naar een normale situatie. Alleen is dat na corona een nieuw normaal, waarbij telewerken ingeburgerd is. Al deze wetgeving voldoet dus niet aan de moderne noden", zegt Vanrobaeys. Zij en Verduyckt dienden daarom een resolutie in die de regering vraagt dit op Europees niveau en met de buurlanden aan te pakken en te voorzien in een uitbreiding. (Belga)

De bestaande regelgeving maakt het volgens Vanrobaeys en Verduyckt erg onaantrekkelijk om te telewerken. Zo heeft België met zijn buurlanden wel dubbelbelastingverdragen afgesloten om te vermijden dat grensarbeiders in twee landen belastingen moeten betalen, maar moeten buitenlandse werkgevers ook in ons land sociale bijdragen betalen zodra hun Belgische werknemers meer dan 25 procent telewerken. Dat schrijft de Europese regelgeving namelijk voor. Bovendien zijn de fiscale limieten die in de verdragen vastgelegd zijn, nog strenger dan op EU-niveau is bepaald. Wegens de coronacrisis is die wetgeving momenteel opgeschort, waardoor grensarbeiders volop kunnen telewerken zonder gevolgen. Europa neutraliseerde zijn wetgeving tot eind dit jaar, maar voor dubbelbelastingverdragen is dit nog slechts tot eind september. Daarom vragen Vanrobaeys en Verduyckt dat deze termijn wordt verlengd. Voor de periode na corona moeten de regels aangepast worden, betogen ze. "Uiteraard moeten we terug naar een normale situatie. Alleen is dat na corona een nieuw normaal, waarbij telewerken ingeburgerd is. Al deze wetgeving voldoet dus niet aan de moderne noden", zegt Vanrobaeys. Zij en Verduyckt dienden daarom een resolutie in die de regering vraagt dit op Europees niveau en met de buurlanden aan te pakken en te voorzien in een uitbreiding. (Belga)