Er bestaat in Vlaanderen een verbod op het maken van overdreven winsten op het verstrekken van zorg. Daarop wordt toegekeken door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Volgens Vooruit valt de dagprijs ook onder de kost van zorg naast bijvoorbeeld verpleging en zorgmateriaal. "De controle moet worden uitgebreid tot de huurprijzen van de woonzorgcentra", zegt parlementslid Hannes Anaf. "Het gaat immers om 'woonzorgcentra', de kost voor het wonen is dus een essentieel onderdeel van de geleverde zorg en moet dus ook vallen onder het verbod om overdreven winsten op te strijken. In de thuiszorg is dat vandaag het geval voor de verplaatsingskosten en dat is de evidentie zelve. Door de controle uit te breiden tot de huurprijzen voor de instellingen worden exuberante huurcontracten geweigerd en garanderen we dat ouderen een correcte dagprijs betalen voor de zorg die ze genieten." (Belga)

Er bestaat in Vlaanderen een verbod op het maken van overdreven winsten op het verstrekken van zorg. Daarop wordt toegekeken door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Volgens Vooruit valt de dagprijs ook onder de kost van zorg naast bijvoorbeeld verpleging en zorgmateriaal. "De controle moet worden uitgebreid tot de huurprijzen van de woonzorgcentra", zegt parlementslid Hannes Anaf. "Het gaat immers om 'woonzorgcentra', de kost voor het wonen is dus een essentieel onderdeel van de geleverde zorg en moet dus ook vallen onder het verbod om overdreven winsten op te strijken. In de thuiszorg is dat vandaag het geval voor de verplaatsingskosten en dat is de evidentie zelve. Door de controle uit te breiden tot de huurprijzen voor de instellingen worden exuberante huurcontracten geweigerd en garanderen we dat ouderen een correcte dagprijs betalen voor de zorg die ze genieten." (Belga)