Het voorstel, dat door de meeste fracties (op N-VA na) meegetekend was, opent twee wegen voor een debat in de plenaire vergadering over een actueel thema. Enerzijds kan de plenaire vergadering beslissen om voorstel van resolutie wegens de actualiteitswaarde van het onderwerp niet naar een commissie te verwijzen maar zelf in behandeling te nemen. Anderzijds kan het Bureau van de Senaat beslissen een debat in plenaire vergadering te houden over een thema van algemeen belang dat binnen de bevoegdheden van de Senaat valt. Karl Vanlouwe (N-VA) vond het "merkwaardig dat de Senaat via een reglementswijziging zich een extra bevoegdheid toekent". Hij vroeg zich ook af hoe een niet-permanent orgaan dat slechts acht maal per jaar kan vergaderen een actualiteitsdebat kan houden. Volgens hem is het voorstel tot reglementswijziging overbodig, zonder meerwaarde en tegen de geest van de zesde staatshervoming. Bert Anciaux (sp.a) erkende dat de Senaat geen controlerecht meer heeft over de regering - de Senaat kan ook geen ministers vorderen. Maar een actualiteitsdebat past volgens hem perfect in de rol van de Senaat als adviserend en bemiddelend orgaan bij transversale bevoegdheden. Op basis van dit debat kunnen aanbevelingen geformuleerd worden aan de verschillende regeringen. Het mag niet de bedoeling zijn om debatten te voeren over onderwerpen waarvoor de Senaat niet bevoegd is. Jean-Paul Wahl (MR) benadrukte het recht op vrije meningsuiting, waarvan hij ook in de Senaat gebruik wil maken. Wij moeten bijzonder goed opletten om dat recht niet ontzeggen, waarschuwde Steven Vanackere (CD&V). Hij wees er ook op dat in verschillende assemblees over een bepaald onderwerp kan gedebatteerd worden, maar telkens binnen hun bevoegdheden. In bepaalde gevallen kan een debat in de Senaat deze samenbrengen. Voor Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) is deze reglementswijziging een "krampachtige poging van believers en semi-believers van de Senaat" om de instelling in de belangstelling te houden of te brengen. (Belga)

Het voorstel, dat door de meeste fracties (op N-VA na) meegetekend was, opent twee wegen voor een debat in de plenaire vergadering over een actueel thema. Enerzijds kan de plenaire vergadering beslissen om voorstel van resolutie wegens de actualiteitswaarde van het onderwerp niet naar een commissie te verwijzen maar zelf in behandeling te nemen. Anderzijds kan het Bureau van de Senaat beslissen een debat in plenaire vergadering te houden over een thema van algemeen belang dat binnen de bevoegdheden van de Senaat valt. Karl Vanlouwe (N-VA) vond het "merkwaardig dat de Senaat via een reglementswijziging zich een extra bevoegdheid toekent". Hij vroeg zich ook af hoe een niet-permanent orgaan dat slechts acht maal per jaar kan vergaderen een actualiteitsdebat kan houden. Volgens hem is het voorstel tot reglementswijziging overbodig, zonder meerwaarde en tegen de geest van de zesde staatshervoming. Bert Anciaux (sp.a) erkende dat de Senaat geen controlerecht meer heeft over de regering - de Senaat kan ook geen ministers vorderen. Maar een actualiteitsdebat past volgens hem perfect in de rol van de Senaat als adviserend en bemiddelend orgaan bij transversale bevoegdheden. Op basis van dit debat kunnen aanbevelingen geformuleerd worden aan de verschillende regeringen. Het mag niet de bedoeling zijn om debatten te voeren over onderwerpen waarvoor de Senaat niet bevoegd is. Jean-Paul Wahl (MR) benadrukte het recht op vrije meningsuiting, waarvan hij ook in de Senaat gebruik wil maken. Wij moeten bijzonder goed opletten om dat recht niet ontzeggen, waarschuwde Steven Vanackere (CD&V). Hij wees er ook op dat in verschillende assemblees over een bepaald onderwerp kan gedebatteerd worden, maar telkens binnen hun bevoegdheden. In bepaalde gevallen kan een debat in de Senaat deze samenbrengen. Voor Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) is deze reglementswijziging een "krampachtige poging van believers en semi-believers van de Senaat" om de instelling in de belangstelling te houden of te brengen. (Belga)