Het incident deed zich voor op de psychiatrische afdeling van de gevangenis. De vijf cipiers werden overgebracht naar de spoedafdeling van een ziekenhuis. Eén personeelslid is woensdag opnieuw aan het werk gegaan, een tweede is tot donderdag afwezig en een derde is in verlof. De twee anderen zijn werkonbekwaam tot begin maart, laat het gevangeniswezen weten. Van Quickenborne bracht woensdag een al eerder gepland bezoek aan een project in de gevangenis van Oudenaarde, dat zal worden uitgerold naar de andere gevangenissen. In Oudenaarde wordt begeleiding voorzien voor gedetineerden om hen beter te leren omgaan met hun agressie. Daarbij worden ook ex-gevangenen ingezet. Daarnaast wordt ook het personeel opgeleid in het omgaan met agressie en in oplossingsgericht werken. In co-creatiegroepen kunnen gedetineerden en personeel nieuwe voorstellen en initiatieven uitwerken om aan conflictbeheersing te doen op maat van de specifieke instelling. Uit de cijfers blijkt dat die aanpak werkt. Jaarlijks volgt een duizendtal gedetineerden en ex-gedetineerden het traject van vzw Touché en onderzoek leert dat de recidive bij de gedetineerden fors daalt. Daarnaast wordt woensdag ook aangekondigd dat een deel van de 125 miljoen euro gaat naar extra zorgpersoneel in de gevangenissen. Eerder werd al bekendgemaakt dat er drie nieuwe forensisch psychiatrische gevangenissen komen deze legislatuur. (Belga)

Het incident deed zich voor op de psychiatrische afdeling van de gevangenis. De vijf cipiers werden overgebracht naar de spoedafdeling van een ziekenhuis. Eén personeelslid is woensdag opnieuw aan het werk gegaan, een tweede is tot donderdag afwezig en een derde is in verlof. De twee anderen zijn werkonbekwaam tot begin maart, laat het gevangeniswezen weten. Van Quickenborne bracht woensdag een al eerder gepland bezoek aan een project in de gevangenis van Oudenaarde, dat zal worden uitgerold naar de andere gevangenissen. In Oudenaarde wordt begeleiding voorzien voor gedetineerden om hen beter te leren omgaan met hun agressie. Daarbij worden ook ex-gevangenen ingezet. Daarnaast wordt ook het personeel opgeleid in het omgaan met agressie en in oplossingsgericht werken. In co-creatiegroepen kunnen gedetineerden en personeel nieuwe voorstellen en initiatieven uitwerken om aan conflictbeheersing te doen op maat van de specifieke instelling. Uit de cijfers blijkt dat die aanpak werkt. Jaarlijks volgt een duizendtal gedetineerden en ex-gedetineerden het traject van vzw Touché en onderzoek leert dat de recidive bij de gedetineerden fors daalt. Daarnaast wordt woensdag ook aangekondigd dat een deel van de 125 miljoen euro gaat naar extra zorgpersoneel in de gevangenissen. Eerder werd al bekendgemaakt dat er drie nieuwe forensisch psychiatrische gevangenissen komen deze legislatuur. (Belga)