De voorstellen inzake Brussel-Halle-Vilvoorde die momenteel op tafel liggen, zijn voor het CDH onvoldoende.

Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene werkt tegen het einde van de paasvakantie aan een oplossing voor het netelige probleem.

Eén van de pistes die op tafel ligt, is de rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten vanaf 2012 zoals Knack vorige week meldde.

La LIbre Belgique vermeldde er maandag nog andere. Het gaat om voorstellen die de splitsing van het kiesarrondissement voor de Franstaligen verteerbaar moeten maken.

Zo zouden de Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten zich bij parlementsverkiezingen ook kunnen inschrijven in een Brusselse
gemeente om daar te stemmen.

Voorts zou de federale regering bevoegd worden voor de faciliteitengemeenten.

Ook wordt de mogelijkheid geopperd dat Franstaligen uit Brussel-Halle-Vilvoorde zich zouden kunnen verdedigen voor Franstalige rechtbanken in Brussel of Nijvel.

Volgens Le Soir is wat er inzake B-H-V momenteel op tafel ligt onvoldoende voor de Franstaligen.

Dat geldt alvast voor CDH, zo luidde het maandag bij de partij, die daarmee de stilte over B-H-V doorbreekt. Ze vindt de voorstellen die momenteel op tafel liggen onvoldoende.

CDH benadrukt ook de noodzaak dat de Franstaligen een gemeenschappelijke strategie verdedigen inzake de inhoud van de voorstellen.

Letermeblijftgeloven inoplossing

Federaal premier Yves Leterme liet maandag vanuit Washington (waar hij deelneemt aan een internationale top over nucleaire veiligheid) weten dat hij in een oplossing voor het dossier blijft geloven.

Hij wilde geen commentaar kwijt over de reactie van CDH, maar herhaalde dat hij de opdracht van Jean-Luc Dehaene alle kansen op slagen wil geven.

"En dat doe je niet door grote verklaringen af te leggen, maar door rond de tafel tot een oplossing te komen', aldus Leterme. In het dossier B-H-V is volgens de premier spreken zilver en zwijgen goud.

Tot nu toe heeft Dehaene alleen bilaterale gesprekken gevoerd. Een vergadering met de partijvoorzitters wordt eerlang verwacht.

Daarvoor wordt woensdag 14 januari naar voor geschoven. Premier Leterme is immers tot dinsdag in Washington. En vicepremier en MR-voorzitter Didier Reynders zou van donderdag tot en met zondag deelnemen aan de Ecofin-raad in Madrid.

De voorstellen inzake Brussel-Halle-Vilvoorde die momenteel op tafel liggen, zijn voor het CDH onvoldoende. Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene werkt tegen het einde van de paasvakantie aan een oplossing voor het netelige probleem.Eén van de pistes die op tafel ligt, is de rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten vanaf 2012 zoals Knack vorige week meldde.La LIbre Belgique vermeldde er maandag nog andere. Het gaat om voorstellen die de splitsing van het kiesarrondissement voor de Franstaligen verteerbaar moeten maken. Zo zouden de Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten zich bij parlementsverkiezingen ook kunnen inschrijven in een Brusselse gemeente om daar te stemmen. Voorts zou de federale regering bevoegd worden voor de faciliteitengemeenten.Ook wordt de mogelijkheid geopperd dat Franstaligen uit Brussel-Halle-Vilvoorde zich zouden kunnen verdedigen voor Franstalige rechtbanken in Brussel of Nijvel.Volgens Le Soir is wat er inzake B-H-V momenteel op tafel ligt onvoldoende voor de Franstaligen.Dat geldt alvast voor CDH, zo luidde het maandag bij de partij, die daarmee de stilte over B-H-V doorbreekt. Ze vindt de voorstellen die momenteel op tafel liggen onvoldoende. CDH benadrukt ook de noodzaak dat de Franstaligen een gemeenschappelijke strategie verdedigen inzake de inhoud van de voorstellen.Letermeblijftgeloven inoplossingFederaal premier Yves Leterme liet maandag vanuit Washington (waar hij deelneemt aan een internationale top over nucleaire veiligheid) weten dat hij in een oplossing voor het dossier blijft geloven.Hij wilde geen commentaar kwijt over de reactie van CDH, maar herhaalde dat hij de opdracht van Jean-Luc Dehaene alle kansen op slagen wil geven."En dat doe je niet door grote verklaringen af te leggen, maar door rond de tafel tot een oplossing te komen', aldus Leterme. In het dossier B-H-V is volgens de premier spreken zilver en zwijgen goud. Tot nu toe heeft Dehaene alleen bilaterale gesprekken gevoerd. Een vergadering met de partijvoorzitters wordt eerlang verwacht. Daarvoor wordt woensdag 14 januari naar voor geschoven. Premier Leterme is immers tot dinsdag in Washington. En vicepremier en MR-voorzitter Didier Reynders zou van donderdag tot en met zondag deelnemen aan de Ecofin-raad in Madrid.