Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis), specialist in grondrechten en discriminatierecht, is niet mals voor het voorstel van CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert om een verbod op religieuze tekens in te voeren voor godsdiensten die meer dan vijf procent van de bevolking aanhangt. 'Er zou een ondergrens moeten zijn voor we iets serieus moeten nemen. Dit voorstel haalt die ondergrens niet. Dit is zo onzinnig dat we er eigenlijk niet op zouden moeten reageren.'

Volgens Vrielink lijdt het weinig twijfel dat Hendrik Bogaert de moslimgemeenschap in ons land en de hoofddoek viseert. 'Het lijkt overduidelijk. Hij knutselt een ad-hocoplossing die zo nauw gedefinieerd wordt dat je enkel bij de islam uitkomt. Om te beginnen moeten het opzichtige religieuze tekens zijn - nochtans is er geen enkele reden waarom je in het publieke leven opzichtige en niet-opzichtige tekens anders zou behandelen. Door het verbod bovendien te beperken tot religies met een aandeel van meer dan vijf procent in de bevolking, vermijdt hij bovendien dat ook de joodse gemeenschap of de sikhs onder het verbod vallen.'

De vraag is ook hoe de aanhangers van een religie geteld zouden worden. Sinds het midden van de 19e eeuw zijn er volgens Vrielink geen officiële tellingen meer geweest, omwille van privacy. Schattingen van het percentage moslims in België zijn dan ook erg onbetrouwbaar en schommelen tussen drieënhalf en acht procent. 'Heeft Bogaert een gelovigenteller die hij voor ons geheim houdt?'

'Volstrekt onverdedigbaar'

Waarom de grens op vijf procent moet liggen, is voor Vrielink een raadsel. 'Dat cijfer slaat helemaal nergens op: het lijkt alsof Hendrik Bogaert gewoon een cijfer gezocht heeft waar de islam in ons land net boven zit en het jodendom onder. Op die manier is het zogezegd een verbod voor alle religies, maar stiekem alleen voor de islam.'

Ook het christendom zit natuurlijk boven die grens. 'Maar hoeveel christenen zijn er nog die met opzichtige religieuze tekens rondlopen? Geen enkele,' aldus Vrielink. 'En hij maakt meteen de bedenking: als je enkel een kruisje draagt, is er geen probleem, want dat kan je gewoon onder je kleren dragen. Dus hij geeft meteen de uitweg voor de christenen. '

'Er zijn wel arresten van het Europees Hof die stellen dat wanneer een religie echt dominant dreigt te worden, beperkingen op de uitingen ervan sneller toegelaten zijn. Misschien alludeert Bogaert daarop. In Turkije is er bijvoorbeeld een significant risico op een islamitische theocratie. De staat kan en mag zich daartegen verdedigen. Maar zo'n moment is er niet wanneer slechts 5 tot 8 procent van de bevolking een religie aanhangt. De dreiging dat de islam zo dominant wordt dat er een gevaar voor de democratie zou zijn, doet zich bij ons momenteel totaal niet voor.

'Kortom, dit voorstel is volstrekt onverdedigbaar,' besluit hij.

Jogchum Vrielink (Université Saint-Louis), specialist in grondrechten en discriminatierecht, is niet mals voor het voorstel van CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert om een verbod op religieuze tekens in te voeren voor godsdiensten die meer dan vijf procent van de bevolking aanhangt. 'Er zou een ondergrens moeten zijn voor we iets serieus moeten nemen. Dit voorstel haalt die ondergrens niet. Dit is zo onzinnig dat we er eigenlijk niet op zouden moeten reageren.'Volgens Vrielink lijdt het weinig twijfel dat Hendrik Bogaert de moslimgemeenschap in ons land en de hoofddoek viseert. 'Het lijkt overduidelijk. Hij knutselt een ad-hocoplossing die zo nauw gedefinieerd wordt dat je enkel bij de islam uitkomt. Om te beginnen moeten het opzichtige religieuze tekens zijn - nochtans is er geen enkele reden waarom je in het publieke leven opzichtige en niet-opzichtige tekens anders zou behandelen. Door het verbod bovendien te beperken tot religies met een aandeel van meer dan vijf procent in de bevolking, vermijdt hij bovendien dat ook de joodse gemeenschap of de sikhs onder het verbod vallen.'De vraag is ook hoe de aanhangers van een religie geteld zouden worden. Sinds het midden van de 19e eeuw zijn er volgens Vrielink geen officiële tellingen meer geweest, omwille van privacy. Schattingen van het percentage moslims in België zijn dan ook erg onbetrouwbaar en schommelen tussen drieënhalf en acht procent. 'Heeft Bogaert een gelovigenteller die hij voor ons geheim houdt?'Waarom de grens op vijf procent moet liggen, is voor Vrielink een raadsel. 'Dat cijfer slaat helemaal nergens op: het lijkt alsof Hendrik Bogaert gewoon een cijfer gezocht heeft waar de islam in ons land net boven zit en het jodendom onder. Op die manier is het zogezegd een verbod voor alle religies, maar stiekem alleen voor de islam.' Ook het christendom zit natuurlijk boven die grens. 'Maar hoeveel christenen zijn er nog die met opzichtige religieuze tekens rondlopen? Geen enkele,' aldus Vrielink. 'En hij maakt meteen de bedenking: als je enkel een kruisje draagt, is er geen probleem, want dat kan je gewoon onder je kleren dragen. Dus hij geeft meteen de uitweg voor de christenen. ''Er zijn wel arresten van het Europees Hof die stellen dat wanneer een religie echt dominant dreigt te worden, beperkingen op de uitingen ervan sneller toegelaten zijn. Misschien alludeert Bogaert daarop. In Turkije is er bijvoorbeeld een significant risico op een islamitische theocratie. De staat kan en mag zich daartegen verdedigen. Maar zo'n moment is er niet wanneer slechts 5 tot 8 procent van de bevolking een religie aanhangt. De dreiging dat de islam zo dominant wordt dat er een gevaar voor de democratie zou zijn, doet zich bij ons momenteel totaal niet voor.'Kortom, dit voorstel is volstrekt onverdedigbaar,' besluit hij.