België kent veel detacheringen: 3,6 pct van de beroepsbevolking tegenover 0,7 pct gemiddeld in Europa. En ook meer misbruiken, onder andere door het grote verschil in loonkosten, aldus Tommelein. Anders dan het voorstel-Thyssen is en blijft Tommelein absoluut voorstander van het innen van de RSZ in het werkland en doorstorten naar land van oorsprong. "Het is de enige manier om zeker te zijn dat gedetacheerde werknemers hun sociale zekerheid betalen. Noodzakelijk voor eerlijke concurrentie", aldus de staatssecretaris. Detacheringen in fraudegevoelige sectoren, zoals de bouwsector, moeten we beperkt tot 6 maanden, geen probleem aangezien de gemiddelde detachering 4 maanden duurt, vervolgt Tommelein. De staatssecretaris vindt dat er dringend dient gesleuteld aan de A1-formulieren. "Daar gebeurt te veel fraude mee, te weinig transparant. A1-formulieren moeten beter controleerbaar zijn voor onze inspectiediensten, zodat we weten of de sociale zekerheid wel betaald wordt in land van oorsprong". Dit voorstel dat de Europese Commissie zal doen is "een eerste stap", die verder onderhandeld moet worden met de Europese raad en het Europees parlement. "Europa moet hier een absolute prioriteit van maken. Het is vijf over twaalf om de tewerkstelling in ons land te verzekeren", besluit Tommelein die maandag de EPSCO-raad bijwoont samen met minister Kris Peeters (CD&V). (Belga)

België kent veel detacheringen: 3,6 pct van de beroepsbevolking tegenover 0,7 pct gemiddeld in Europa. En ook meer misbruiken, onder andere door het grote verschil in loonkosten, aldus Tommelein. Anders dan het voorstel-Thyssen is en blijft Tommelein absoluut voorstander van het innen van de RSZ in het werkland en doorstorten naar land van oorsprong. "Het is de enige manier om zeker te zijn dat gedetacheerde werknemers hun sociale zekerheid betalen. Noodzakelijk voor eerlijke concurrentie", aldus de staatssecretaris. Detacheringen in fraudegevoelige sectoren, zoals de bouwsector, moeten we beperkt tot 6 maanden, geen probleem aangezien de gemiddelde detachering 4 maanden duurt, vervolgt Tommelein. De staatssecretaris vindt dat er dringend dient gesleuteld aan de A1-formulieren. "Daar gebeurt te veel fraude mee, te weinig transparant. A1-formulieren moeten beter controleerbaar zijn voor onze inspectiediensten, zodat we weten of de sociale zekerheid wel betaald wordt in land van oorsprong". Dit voorstel dat de Europese Commissie zal doen is "een eerste stap", die verder onderhandeld moet worden met de Europese raad en het Europees parlement. "Europa moet hier een absolute prioriteit van maken. Het is vijf over twaalf om de tewerkstelling in ons land te verzekeren", besluit Tommelein die maandag de EPSCO-raad bijwoont samen met minister Kris Peeters (CD&V). (Belga)