"De VGC en de Cocof vormen net de brug tussen Vlaanderen en Brussel enerzijds en Wallonië en Brussel anderzijds. Zo investeert de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks meer dan 700 miljoen euro in onderwijs, cultuur en welzijn. Samen met Vlaanderen bouwen we met de VGC aan nieuwe scholen, kinderdagverblijven en andere gemeenschapsvoorzieningen. Die voorzieningen komen alle Brusselaars ten goede. Dat zie je aan de diversiteit van onze scholen, kinderdagverblijven en cultuurtempels, die steeds meer anderstaligen weten aan te trekken. De band tussen Brussel en Vlaanderen doorknippen door het opdoeken van de VGC zou hoogst onverstandig zijn. Brussel is geen eiland. De interactie tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië is belangrijk", stelt Brussels staatssecretaris Bianca Debaets. Voor CD&V zou het overdragen van gemeenschapsbevoegdheden naar het gewest leiden tot verschraling. Het gewest heeft volgens haar niet de schaalgrootte noch de middelen om in te staan voor de gemeenschapsbevoegdheden zoals onderwijs of welzijn. De overheveling hiervan zou op korte termijn leiden tot een vermindering van het aanbod, een daling van de kwaliteit en een verregaande verfransing. "Sterke gemeenschappen die blijvend investeren in een sterk Gewest, met een belangrijke rol voor gemeenschapscommissies zoals de VGC, die het Brusselse terrein als geen ander kennen: that's the way! ", zegt Brussels fractieleider Paul Delva. Beide CD&V'ers zijn het idee van een Brusselse vereenvoudiging wel genegen. "Maar laat ons dan het echte probleem aanpakken, met name de machtsverhouding tussen de 19 baronieën en het gewest. Wij pleiten er al langer voor om het gewest te versterken door belangrijke bevoegdheden van de gemeenten over te dragen naar het gewest." (Belga)

"De VGC en de Cocof vormen net de brug tussen Vlaanderen en Brussel enerzijds en Wallonië en Brussel anderzijds. Zo investeert de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks meer dan 700 miljoen euro in onderwijs, cultuur en welzijn. Samen met Vlaanderen bouwen we met de VGC aan nieuwe scholen, kinderdagverblijven en andere gemeenschapsvoorzieningen. Die voorzieningen komen alle Brusselaars ten goede. Dat zie je aan de diversiteit van onze scholen, kinderdagverblijven en cultuurtempels, die steeds meer anderstaligen weten aan te trekken. De band tussen Brussel en Vlaanderen doorknippen door het opdoeken van de VGC zou hoogst onverstandig zijn. Brussel is geen eiland. De interactie tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië is belangrijk", stelt Brussels staatssecretaris Bianca Debaets. Voor CD&V zou het overdragen van gemeenschapsbevoegdheden naar het gewest leiden tot verschraling. Het gewest heeft volgens haar niet de schaalgrootte noch de middelen om in te staan voor de gemeenschapsbevoegdheden zoals onderwijs of welzijn. De overheveling hiervan zou op korte termijn leiden tot een vermindering van het aanbod, een daling van de kwaliteit en een verregaande verfransing. "Sterke gemeenschappen die blijvend investeren in een sterk Gewest, met een belangrijke rol voor gemeenschapscommissies zoals de VGC, die het Brusselse terrein als geen ander kennen: that's the way! ", zegt Brussels fractieleider Paul Delva. Beide CD&V'ers zijn het idee van een Brusselse vereenvoudiging wel genegen. "Maar laat ons dan het echte probleem aanpakken, met name de machtsverhouding tussen de 19 baronieën en het gewest. Wij pleiten er al langer voor om het gewest te versterken door belangrijke bevoegdheden van de gemeenten over te dragen naar het gewest." (Belga)