Het systeem van de "dubbele contingentering" werd in een aantal steden ingevoerd in het schooljaar 2013-2014. Daarbij bepalen een aantal sociaal-economische parameters of een leerling een "indicatorleerling" is of een "niet-indicatorleerling". Via een centraal aanmeldingssysteem wordt ervoor gezorgd dat de inschrijvingen de sociale verhoudingen weerspiegelen van de buurt waarin de school ligt. In de praktijk moet dat ervoor zorgen dat de zogenaamde "concentratiescholen" langzaam witter worden en de "witte scholen" stilaan kleur krijgen. De kentering blijkt pril en (nog) niet zichtbaar in alle scholen, maar wel onmiskenbaar, zo schrijft Apache op basis van cijfermateriaal uit Gent en Antwerpen. "Op 1 februari 2012 zat 46 procent van de Gentse kleuters in een school die de streefnorm voor het deelgebied behaalde", zegt Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basisonderwijs. "Die kleuters zaten dus in een school die de sociale mix van dat deelgebied van Gent weerspiegelt. Voor de kleuters met geboortejaren 2011 en 2012 ging dat al om 51 procent en voor de nieuwe kleuters van geboortejaar 2014 zou dat al 64 procent zijn. Dat is een stevige vooruitgang." Ook Antwerpen kan gelijkaardige, voorzichtige cijfers voorleggen. Apache merkt wel op dat het nog onzeker is of het systeem van de dubbele contingentering en het werken met een centraal aanmeldingsregister overeind blijft. De Vlaamse meerderheidspartijen werken aan een conceptnota. De lancering van die nota werd al enkele keren uitgesteld omdat Open Vld en CD&V op een andere lijn zouden zitten dan N-VA. (Belga)

Het systeem van de "dubbele contingentering" werd in een aantal steden ingevoerd in het schooljaar 2013-2014. Daarbij bepalen een aantal sociaal-economische parameters of een leerling een "indicatorleerling" is of een "niet-indicatorleerling". Via een centraal aanmeldingssysteem wordt ervoor gezorgd dat de inschrijvingen de sociale verhoudingen weerspiegelen van de buurt waarin de school ligt. In de praktijk moet dat ervoor zorgen dat de zogenaamde "concentratiescholen" langzaam witter worden en de "witte scholen" stilaan kleur krijgen. De kentering blijkt pril en (nog) niet zichtbaar in alle scholen, maar wel onmiskenbaar, zo schrijft Apache op basis van cijfermateriaal uit Gent en Antwerpen. "Op 1 februari 2012 zat 46 procent van de Gentse kleuters in een school die de streefnorm voor het deelgebied behaalde", zegt Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basisonderwijs. "Die kleuters zaten dus in een school die de sociale mix van dat deelgebied van Gent weerspiegelt. Voor de kleuters met geboortejaren 2011 en 2012 ging dat al om 51 procent en voor de nieuwe kleuters van geboortejaar 2014 zou dat al 64 procent zijn. Dat is een stevige vooruitgang." Ook Antwerpen kan gelijkaardige, voorzichtige cijfers voorleggen. Apache merkt wel op dat het nog onzeker is of het systeem van de dubbele contingentering en het werken met een centraal aanmeldingsregister overeind blijft. De Vlaamse meerderheidspartijen werken aan een conceptnota. De lancering van die nota werd al enkele keren uitgesteld omdat Open Vld en CD&V op een andere lijn zouden zitten dan N-VA. (Belga)