Volgens nieuwe gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën is voor het aanslagjaar 2010 een totale notionele-interestaftrek toegekend van 16,4 miljard euro voor investeringen die bedrijven financieren met eigen kapitaal. De (bruto) fiscale kosten (of minderopbrengsten) zijn goed voor 5,6 miljard. Dat is tien keer meer dan in 2005 door minister van Financiën Didier Reynders (MR) werd geraamd.

SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen voert al geruime tijd een kruistocht tegen die, in zijn ogen, 'buitensporige gunstmaatregel' en gaat daarover voortdurend in de clinch met de werkgeversorganisaties en de centrumrechtse partijen. Zo trekken kmo's volgens Van der Maelen voor de notionele-interestaftrek aan het kortste eind (voor het aanslagjaar 2009 kregen ze 925 miljoen euro of amper 5 procent van de aftrek toegekend). Hij ziet ook weinig of geen resultaten op het vlak van investeringen en werkgelegenheid.

Aan het begin van 'de grootste saneringsoperatie van de voorbije decennia' dreigt die aftrek ons nog op een andere manier zuur op te breken volgens het SP.A-Kamerlid. Als vennootschappen meer notionele-interestaftrek kunnen inbrengen dan hun winst, mogen ze het overschot aan aftrek gedurende zeven jaar overdragen. In 2008 en 2009 bedroeg dat overschot ongeveer 20 procent en in 2010 zelfs 43 procent. Op die manier is een 'voorraad' aan notionele-interestaftrek van 12,6 miljard euro aangelegd.

'Dat is een stuwmeer van belastingvermindering. Als dat leegloopt, kan dat leiden tot een belastingderving van meer dan 4 miljard', aldus Van der Maelen. Volgens minister Reynders is het echter niet zeker dat het zo'n vaart loopt. 'Een aantal ondernemingen zal de structurele overschotten aan aftrek voor risicokapitaal wellicht nooit integraal benutten', meent hij. Van der Maelen: 'Reynders gelooft dat misschien, maar ik niet. Grote bedrijven schuiven met hun winsten bij ons en in het buitenland. Zij zullen hun voorraad zeker aanspreken. Als ik ongelijk zou hebben, is er voor de minister alleszins ook geen reden meer om zich te blijven verzetten tegen een afschaffing van de overdraagbaarheid van de notionele-interestaftrek.' (PAM)

Volgens nieuwe gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën is voor het aanslagjaar 2010 een totale notionele-interestaftrek toegekend van 16,4 miljard euro voor investeringen die bedrijven financieren met eigen kapitaal. De (bruto) fiscale kosten (of minderopbrengsten) zijn goed voor 5,6 miljard. Dat is tien keer meer dan in 2005 door minister van Financiën Didier Reynders (MR) werd geraamd. SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen voert al geruime tijd een kruistocht tegen die, in zijn ogen, 'buitensporige gunstmaatregel' en gaat daarover voortdurend in de clinch met de werkgeversorganisaties en de centrumrechtse partijen. Zo trekken kmo's volgens Van der Maelen voor de notionele-interestaftrek aan het kortste eind (voor het aanslagjaar 2009 kregen ze 925 miljoen euro of amper 5 procent van de aftrek toegekend). Hij ziet ook weinig of geen resultaten op het vlak van investeringen en werkgelegenheid. Aan het begin van 'de grootste saneringsoperatie van de voorbije decennia' dreigt die aftrek ons nog op een andere manier zuur op te breken volgens het SP.A-Kamerlid. Als vennootschappen meer notionele-interestaftrek kunnen inbrengen dan hun winst, mogen ze het overschot aan aftrek gedurende zeven jaar overdragen. In 2008 en 2009 bedroeg dat overschot ongeveer 20 procent en in 2010 zelfs 43 procent. Op die manier is een 'voorraad' aan notionele-interestaftrek van 12,6 miljard euro aangelegd. 'Dat is een stuwmeer van belastingvermindering. Als dat leegloopt, kan dat leiden tot een belastingderving van meer dan 4 miljard', aldus Van der Maelen. Volgens minister Reynders is het echter niet zeker dat het zo'n vaart loopt. 'Een aantal ondernemingen zal de structurele overschotten aan aftrek voor risicokapitaal wellicht nooit integraal benutten', meent hij. Van der Maelen: 'Reynders gelooft dat misschien, maar ik niet. Grote bedrijven schuiven met hun winsten bij ons en in het buitenland. Zij zullen hun voorraad zeker aanspreken. Als ik ongelijk zou hebben, is er voor de minister alleszins ook geen reden meer om zich te blijven verzetten tegen een afschaffing van de overdraagbaarheid van de notionele-interestaftrek.' (PAM)