De ministerraad heeft een aantal voorontwerpen van wet goedgekeurd over de pensioenleeftijd, het vervroegd pensioen en het overlevingspensioen. Daardoor kan minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) het sociaal overleg opstarten over de pensioenhervorming in de gebruikelijke overlegorganen, de Rijksdienst voor de Pensioenen, het Comité A en het Beheerscomité voor Zelfstandigen. Tegen eind mei moet dat afgerond worden, waarna de ministerraad zich een tweede maal over de teksten kan buigen.

Geleidelijk optrekken

De drie voorontwerpen geven uitvoering aan de hervorming uit het regeerakkoord. Een eerste tekst heeft betrekking op de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar in 2025 en tot 67 jaar in 2030. De tweede beoogt de voortzetting van de hervorming van de voorwaarden qua leeftijd en loopbaan om op vervoegd pensioen te gaan. De minimumleeftijd wordt geleidelijk opgetrokken van 62 jaar in 2016 naar 62,5 jaar het jaar nadien en 63 jaar in 2018. Voor langere loopbanen worden uitzonderingen voorzien. Tot slot wordt de minimumleeftijd van 50 jaar om in aanmerking te komen voor het overlevingspensioen geleidelijk opgetrokken tot 55 jaar in 2030.

Deeltijds pensioen

Minister Bacquelaine benadrukt dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk blijft om vervroegd met pensioen te gaan. Mensen die op hun achttiende zijn beginnen te werken, zullen nog altijd op 61 kunnen uittreden. Er zal bovendien rekening gehouden worden met de zwaarte van bepaalde beroepen, zodat de betrokken werknemers vroeger hun loopbaan kunnen beëindigen. "Het mag duidelijk zijn dat een timmerman niet tot zijn 67ste op daken zal moeten klimmen", klinkt het. Tenslotte heeft de regering de intentie om deeltijds pensioen mogelijk te maken. (Belga/WB)

De ministerraad heeft een aantal voorontwerpen van wet goedgekeurd over de pensioenleeftijd, het vervroegd pensioen en het overlevingspensioen. Daardoor kan minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) het sociaal overleg opstarten over de pensioenhervorming in de gebruikelijke overlegorganen, de Rijksdienst voor de Pensioenen, het Comité A en het Beheerscomité voor Zelfstandigen. Tegen eind mei moet dat afgerond worden, waarna de ministerraad zich een tweede maal over de teksten kan buigen. De drie voorontwerpen geven uitvoering aan de hervorming uit het regeerakkoord. Een eerste tekst heeft betrekking op de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar in 2025 en tot 67 jaar in 2030. De tweede beoogt de voortzetting van de hervorming van de voorwaarden qua leeftijd en loopbaan om op vervoegd pensioen te gaan. De minimumleeftijd wordt geleidelijk opgetrokken van 62 jaar in 2016 naar 62,5 jaar het jaar nadien en 63 jaar in 2018. Voor langere loopbanen worden uitzonderingen voorzien. Tot slot wordt de minimumleeftijd van 50 jaar om in aanmerking te komen voor het overlevingspensioen geleidelijk opgetrokken tot 55 jaar in 2030. Minister Bacquelaine benadrukt dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk blijft om vervroegd met pensioen te gaan. Mensen die op hun achttiende zijn beginnen te werken, zullen nog altijd op 61 kunnen uittreden. Er zal bovendien rekening gehouden worden met de zwaarte van bepaalde beroepen, zodat de betrokken werknemers vroeger hun loopbaan kunnen beëindigen. "Het mag duidelijk zijn dat een timmerman niet tot zijn 67ste op daken zal moeten klimmen", klinkt het. Tenslotte heeft de regering de intentie om deeltijds pensioen mogelijk te maken. (Belga/WB)