Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts laat weten dat hij voor het project de nodige middelen heeft vrijgemaakt. "We willen het doorgaande verkeer uit het centrum van Asse halen. Vandaag kreunt de gemeente nog steeds onder de passage van 24.000 voertuigen per dag. Na 20 jaar van procedures en discussie is er nu een concreet perspectief op een oplossing. De leefbaarheid zal er fors op vooruit gaan, het verkeer wordt vlotter en veiliger en we raken niet aan ons glooiende Brabantse landschap", aldus de minister. Asse ligt op een drukke verbinding tussen Brussel enerzijds en Aalst (Gent) en Dendermonde anderzijds. Het ontwerp gaat uit van het tracé dat in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening stedelijk gebied Asse' voorzien is, dat de provincie in 2016 goedkeurde. Voor de kruising van de spoorweg is een onderdoorgang voorzien om het landschap niet te verstoren. Het kruispunt met de N9 aan Kalkhoven wordt gelijkgronds en conflictvrij voor fietsers en voetgangers. In het ontwerp zijn voorts drie fiets- en voetgangersbruggen voorzien aan de Prieelstraat, Koensborre en Broekeweg. "Asse wordt met dit project een stuk groener en duurzamer", aldus burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). Begin juni kregen de eigenaars van een 200-tal percelen in de reservatiestrook, die vastgelegd is in het vermelde PRUP, een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek in het gemeentehuis. Het AWV en het gemeentebestuur zullen hen de komende dagen informeren over het voorontwerp en de mogelijke gevolgen voor hun eigendommen. Het is vandaag evenwel nog niet bekend welke percelen effectief onteigend zullen worden. De ontwerpers zullen daar pas duidelijkheid over hebben als het definitief ontwerp klaar is. (Belga)

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts laat weten dat hij voor het project de nodige middelen heeft vrijgemaakt. "We willen het doorgaande verkeer uit het centrum van Asse halen. Vandaag kreunt de gemeente nog steeds onder de passage van 24.000 voertuigen per dag. Na 20 jaar van procedures en discussie is er nu een concreet perspectief op een oplossing. De leefbaarheid zal er fors op vooruit gaan, het verkeer wordt vlotter en veiliger en we raken niet aan ons glooiende Brabantse landschap", aldus de minister. Asse ligt op een drukke verbinding tussen Brussel enerzijds en Aalst (Gent) en Dendermonde anderzijds. Het ontwerp gaat uit van het tracé dat in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening stedelijk gebied Asse' voorzien is, dat de provincie in 2016 goedkeurde. Voor de kruising van de spoorweg is een onderdoorgang voorzien om het landschap niet te verstoren. Het kruispunt met de N9 aan Kalkhoven wordt gelijkgronds en conflictvrij voor fietsers en voetgangers. In het ontwerp zijn voorts drie fiets- en voetgangersbruggen voorzien aan de Prieelstraat, Koensborre en Broekeweg. "Asse wordt met dit project een stuk groener en duurzamer", aldus burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). Begin juni kregen de eigenaars van een 200-tal percelen in de reservatiestrook, die vastgelegd is in het vermelde PRUP, een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek in het gemeentehuis. Het AWV en het gemeentebestuur zullen hen de komende dagen informeren over het voorontwerp en de mogelijke gevolgen voor hun eigendommen. Het is vandaag evenwel nog niet bekend welke percelen effectief onteigend zullen worden. De ontwerpers zullen daar pas duidelijkheid over hebben als het definitief ontwerp klaar is. (Belga)