De betrokkene, die eveneens banden zou hebben met de aanslagen in Madrid in 2004, had zijn asielaanvraag al verschillende keren afgewezen gezien door de Dienst Vreemdelingenzaken. De man zou vervolgens beroep hebben aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, en

kreeg gelijk na een procedure van 16 maanden. Dat meldt de RTBF.

De man, wiens identiteit niet bekend werd gemaakt, rechtvaardigde zijn aanvraag op basis van het risico op foltering dat hij loopt in zijn land van herkomst. Volgens de RTBF heeft het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen besloten om tegen de beslissing beroep aan te tekenen bij de Raad van State. (Belga)

De betrokkene, die eveneens banden zou hebben met de aanslagen in Madrid in 2004, had zijn asielaanvraag al verschillende keren afgewezen gezien door de Dienst Vreemdelingenzaken. De man zou vervolgens beroep hebben aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, en kreeg gelijk na een procedure van 16 maanden. Dat meldt de RTBF. De man, wiens identiteit niet bekend werd gemaakt, rechtvaardigde zijn aanvraag op basis van het risico op foltering dat hij loopt in zijn land van herkomst. Volgens de RTBF heeft het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen besloten om tegen de beslissing beroep aan te tekenen bij de Raad van State. (Belga)