Omdat motorcross of andere lawaaierige sporten nu vaak beoefend worden vlakbij woon- of natuurzones of op andere ongeschikte plaatsen, zoekt de overheid al jaren naar ruimtes voor de aanleg van gereglementeerde terreinen. In 2002 besliste de Vlaamse regering dat er in Vlaanderen 12 tot 15 locaties zouden moeten komen voor gemotoriseerde sporten. Maar door lokaal protest tegen de terreinen die de Vlaamse regering zelf voorstelde, moesten de provincies terreinen aanduiden. Dat is echter nog altijd niet gelukt. CD&V, sp.a en N-VA willen er nu voor zorgen dat terreinen in havengebied tijdelijk voor die sporten gebruikt kunnen worden, in afwachting van de eigenlijke bestemming van de terreinen. Daarvoor wordt de codex ruimtelijke ordening aangepast. "Op die manier komt er op een gereglementeerde manier ruimte voor lawaaierige sporten, zodat de beoefenaars van die sporten niet langer hun toevlucht moeten zoeken tot oplossingen die niet alleen illegaal zijn, maar ook storend voor mens en omgeving", zegt Wilfried Vandaele. (KVH)

Omdat motorcross of andere lawaaierige sporten nu vaak beoefend worden vlakbij woon- of natuurzones of op andere ongeschikte plaatsen, zoekt de overheid al jaren naar ruimtes voor de aanleg van gereglementeerde terreinen. In 2002 besliste de Vlaamse regering dat er in Vlaanderen 12 tot 15 locaties zouden moeten komen voor gemotoriseerde sporten. Maar door lokaal protest tegen de terreinen die de Vlaamse regering zelf voorstelde, moesten de provincies terreinen aanduiden. Dat is echter nog altijd niet gelukt. CD&V, sp.a en N-VA willen er nu voor zorgen dat terreinen in havengebied tijdelijk voor die sporten gebruikt kunnen worden, in afwachting van de eigenlijke bestemming van de terreinen. Daarvoor wordt de codex ruimtelijke ordening aangepast. "Op die manier komt er op een gereglementeerde manier ruimte voor lawaaierige sporten, zodat de beoefenaars van die sporten niet langer hun toevlucht moeten zoeken tot oplossingen die niet alleen illegaal zijn, maar ook storend voor mens en omgeving", zegt Wilfried Vandaele. (KVH)