Vlesp ontving onlangs de cijfers voor suïcide en suïcidepogingen vanuit de federale politie voor de eerste helft van 2020 voor België. In de maanden maart, april, mei en juni waren er minder suïcidepogingen (met tussenkomst van politie) dan in diezelfde maanden in 2019. Het aantal suïcides was in maart 2020 volgens de politiecijfers gelijk aan het aantal in maart 2019. In april en mei 2020 lag dat aantal lager dan het jaar voordien, in juni dan weer hoger. Ook van het aantal suïcidepogingen geregistreerd via de spoeddiensten van de Vlaamse ziekenhuizen zijn intussen de eerste cijfers bekend. Het gaat om gegevens van het volledige jaar 2020 van 13 van de 36 deelnemende Vlaamse ziekenhuizen. Daaruit blijkt dat het aantal suïcidepogingen vorig jaar lager lag dan in 2019. Wanneer de ziekenhuizen apart worden bekeken, kan er bij 4 van de 13 ziekenhuizen wel een stijging worden gezien, wat zou kunnen wijzen op regionale verschillen. Vlesp benadrukt dat voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van deze gegevens. Ze zijn namelijk enkel gebaseerd op politiecijfers en cijfers van 13 Vlaamse ziekenhuizen. De gegevens schetsen dan ook geen volledig beeld en zijn mogelijk een grove onderschatting. Op volledige cijfers van het jaar 2020 is het nog wachten tot september. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (Belga)

Vlesp ontving onlangs de cijfers voor suïcide en suïcidepogingen vanuit de federale politie voor de eerste helft van 2020 voor België. In de maanden maart, april, mei en juni waren er minder suïcidepogingen (met tussenkomst van politie) dan in diezelfde maanden in 2019. Het aantal suïcides was in maart 2020 volgens de politiecijfers gelijk aan het aantal in maart 2019. In april en mei 2020 lag dat aantal lager dan het jaar voordien, in juni dan weer hoger. Ook van het aantal suïcidepogingen geregistreerd via de spoeddiensten van de Vlaamse ziekenhuizen zijn intussen de eerste cijfers bekend. Het gaat om gegevens van het volledige jaar 2020 van 13 van de 36 deelnemende Vlaamse ziekenhuizen. Daaruit blijkt dat het aantal suïcidepogingen vorig jaar lager lag dan in 2019. Wanneer de ziekenhuizen apart worden bekeken, kan er bij 4 van de 13 ziekenhuizen wel een stijging worden gezien, wat zou kunnen wijzen op regionale verschillen. Vlesp benadrukt dat voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van deze gegevens. Ze zijn namelijk enkel gebaseerd op politiecijfers en cijfers van 13 Vlaamse ziekenhuizen. De gegevens schetsen dan ook geen volledig beeld en zijn mogelijk een grove onderschatting. Op volledige cijfers van het jaar 2020 is het nog wachten tot september. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (Belga)