Daags na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober besliste het partijbestuur van Vlaams Belang om de voorzittersverkiezingen van maart 2013 naar het einde van dit jaar te vervroegen. Voorzitter Valkeniers liet al weten geen kandidaat te zijn om zichzelf op te volgen. Kandidaten hebben tot zondagavond de tijd om zich kenbaar te maken. Het partijbestuur van Vlaams Belang neemt maandag op het wekelijks partijbestuur akte van de kandidaturen. Indien binnen het bestuur en tussen de kandidaten een bepaalde overeenkomst kan worden bereikt, is het mogelijk dat uiteindelijk slechts één kandidatuur overblijft, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Nadien is het de partijraad die de kandidatuur of kandidaturen onder ogen krijgt. Op 1 december vindt binnen de partijraad een geheime stemming plaats. De kandidatuur die daar als winnaar uit de bus komt, wordt dan op het partijcongres voorgelegd aan de leden, die voor of tegen kunnen stemmen. (NICOLAS MAETERLINCK)

Daags na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober besliste het partijbestuur van Vlaams Belang om de voorzittersverkiezingen van maart 2013 naar het einde van dit jaar te vervroegen. Voorzitter Valkeniers liet al weten geen kandidaat te zijn om zichzelf op te volgen. Kandidaten hebben tot zondagavond de tijd om zich kenbaar te maken. Het partijbestuur van Vlaams Belang neemt maandag op het wekelijks partijbestuur akte van de kandidaturen. Indien binnen het bestuur en tussen de kandidaten een bepaalde overeenkomst kan worden bereikt, is het mogelijk dat uiteindelijk slechts één kandidatuur overblijft, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Nadien is het de partijraad die de kandidatuur of kandidaturen onder ogen krijgt. Op 1 december vindt binnen de partijraad een geheime stemming plaats. De kandidatuur die daar als winnaar uit de bus komt, wordt dan op het partijcongres voorgelegd aan de leden, die voor of tegen kunnen stemmen. (NICOLAS MAETERLINCK)