Eind vorig jaar, na de aanslagen in Parijs, overlegden de federale regering en de deelstaatregeringen over de maatregelen die genomen zouden worden in de strijd tegen het terrorisme. Er is toen onder meer gesproken over voorwaarden voor de erkenning van imams, om haatpredikers sneller te kunnen detecteren. Voor erkende moskeeën lijkt dat eenvoudiger. De imams van erkende moskeeën, die net als priesters of dominees ook een wedde van de overheid krijgen, worden gescreend. Maar er zijn veel meer niet-erkende moskeeën, waarvoor het uitwerken van voorwaarden wellicht een pak moeilijker is. "Er is de vrijheid van religie en van eredienst, dus dat zal balanceren zijn", zei Bougeois, die meent dat de overheid de mogelijkheden moet laten onderzoeken. "Ik heb wel vernomen dat sinds eind 2015 de aflevering van visa aan imams die willen werken in een niet-erkende moskee 'on hold' staat. Dat is waarschijnlijk in afwachting van het onder ogen nemen van het spectrum van mogelijke maatregelen daaromtrent", antwoordde Bourgeois op een vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang). (Belga)

Eind vorig jaar, na de aanslagen in Parijs, overlegden de federale regering en de deelstaatregeringen over de maatregelen die genomen zouden worden in de strijd tegen het terrorisme. Er is toen onder meer gesproken over voorwaarden voor de erkenning van imams, om haatpredikers sneller te kunnen detecteren. Voor erkende moskeeën lijkt dat eenvoudiger. De imams van erkende moskeeën, die net als priesters of dominees ook een wedde van de overheid krijgen, worden gescreend. Maar er zijn veel meer niet-erkende moskeeën, waarvoor het uitwerken van voorwaarden wellicht een pak moeilijker is. "Er is de vrijheid van religie en van eredienst, dus dat zal balanceren zijn", zei Bougeois, die meent dat de overheid de mogelijkheden moet laten onderzoeken. "Ik heb wel vernomen dat sinds eind 2015 de aflevering van visa aan imams die willen werken in een niet-erkende moskee 'on hold' staat. Dat is waarschijnlijk in afwachting van het onder ogen nemen van het spectrum van mogelijke maatregelen daaromtrent", antwoordde Bourgeois op een vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang). (Belga)