Zo rijden er momenteel 77.645 elektrische of plug-in hybride wagens rond tegenover zo'n 46.000 wagens vorig jaar. 'Dit is een stevige stijging, maar wanneer je weet dat in Vlaanderen meer dan 3,5 miljoen personenwagens ingeschreven zijn, blijft het een klein aandeel,' aldus Gryffroy.

Personenvervoer blijft een belangrijk aandachtspunt om de CO2-uitstoot te verlagen. In Vlaanderen rijden nu meer dan 91.000 milieuvriendelijke wagens rond. De onderverdeling ziet er als volgt uit: het grootste deel, namelijk 54.477 wagens, zijn plug-in hybride, 23.168 voertuigen zijn volledig elektrisch, 13.958 wagens rijden op CNG en slechts 32 op waterstof. Ook het aantal bijhorende laadpalen zit in de lift, al is de stijging daar voorlopig minder merkbaar. Momenteel zijn er in Vlaanderen in totaal 4.262 publieke laadpunten, 111 daarvan zijn snellaadpunten. 'De minister van mobiliteit heeft de ambitie om deze legislatuur 30.000 extra laadpunten te voorzien. Omgerekend zijn dat er zo'n 6.000 per jaar. Het vorige jaar zijn er 1.500 bijgekomen, dus zal ze nog een tandje moeten bijsteken om haar doelstelling te halen.'

Volgens Gryffroy worden de laadpalen in Vlaanderen nog te weinig gebruikt. '1 laadpunt goed is voor gemiddeld amper 69 laadbeurten per jaar. Ter vergelijking: in Nederland zijn er verhoudingsgewijs vier keer meer laadpunten, dubbel zoveel laadbeurten per laadpunt en de geladen kWh ook dubbel zo hoog per laadbeurt. Vlaanderen heeft dus nog een hele weg te gaan, indien het klaar wil zijn voor de federale doelstelling die alle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij wil.'

Zo rijden er momenteel 77.645 elektrische of plug-in hybride wagens rond tegenover zo'n 46.000 wagens vorig jaar. 'Dit is een stevige stijging, maar wanneer je weet dat in Vlaanderen meer dan 3,5 miljoen personenwagens ingeschreven zijn, blijft het een klein aandeel,' aldus Gryffroy.Personenvervoer blijft een belangrijk aandachtspunt om de CO2-uitstoot te verlagen. In Vlaanderen rijden nu meer dan 91.000 milieuvriendelijke wagens rond. De onderverdeling ziet er als volgt uit: het grootste deel, namelijk 54.477 wagens, zijn plug-in hybride, 23.168 voertuigen zijn volledig elektrisch, 13.958 wagens rijden op CNG en slechts 32 op waterstof. Ook het aantal bijhorende laadpalen zit in de lift, al is de stijging daar voorlopig minder merkbaar. Momenteel zijn er in Vlaanderen in totaal 4.262 publieke laadpunten, 111 daarvan zijn snellaadpunten. 'De minister van mobiliteit heeft de ambitie om deze legislatuur 30.000 extra laadpunten te voorzien. Omgerekend zijn dat er zo'n 6.000 per jaar. Het vorige jaar zijn er 1.500 bijgekomen, dus zal ze nog een tandje moeten bijsteken om haar doelstelling te halen.' Volgens Gryffroy worden de laadpalen in Vlaanderen nog te weinig gebruikt. '1 laadpunt goed is voor gemiddeld amper 69 laadbeurten per jaar. Ter vergelijking: in Nederland zijn er verhoudingsgewijs vier keer meer laadpunten, dubbel zoveel laadbeurten per laadpunt en de geladen kWh ook dubbel zo hoog per laadbeurt. Vlaanderen heeft dus nog een hele weg te gaan, indien het klaar wil zijn voor de federale doelstelling die alle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij wil.'