Voorlopig geen acties van ACV tegen nieuwe ziekteregeling voor ambtenaren

01/08/18 om 14:17 - Bijgewerkt om 14:15

Bron: Belga

ACV Openbare Diensten wacht het verloop van de onderhandelingen met bevoegd minister Liesbeth Homans af.

Voorlopig geen acties van ACV tegen nieuwe ziekteregeling voor ambtenaren

© belga

ACV Openbare Diensten zit 'inhoudelijk op dezelfde lijn als ACOD' over de geplande hervorming van het ambtenarenstatuut, maar in tegenstelling tot de socialistische collega's gaat het ACV voorlopig nog niet over tot actie.

De vakbond houdt nog de hele maand informatiecampagnes voor het personeel en plant 'naargelang het verloop van de onderhandelingen' met het kabinet van bevoegd minister Liesbeth Homans in september bijkomende acties, zegt Ilse Remy, coördinator Vlaamse overheid bij ACV.

De socialistische vakbond ACOD ligt op ramkoers met Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) over haar plannen om het personeelsstatuut van de Vlaamse ambtenaren te hervormen. De Vlaamse regering keurde eind juni op voorstel van Homans een reeks aanpassing voor de statutaire ambtenaren goed, en vooral de hervorming van de ziekteregeling en de uitgebreidere ontslagmogelijkheden zijn de vakbonden een doorn in het oog.

Waarover gaat het?

Vlaamse statutaire ambtenaren zullen voortaan nog dertig kalenderdagen lang hun volledige salaris krijgen uitbetaald. Daarna vallen ze terug op 65 procent. Daarmee wil Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) de verschillen tussen statutairen en contractuelen verder wegwerken. De statutaire ambtenaren worden dus niet langer onbeperkt aan 100 procent doorbetaald bij ziekte. Er worden wel uitzonderingen voorzien, voor bijvoorbeeld arbeidsongevallen, beroepsziekten of ernstige ziekten zoals kanker of MS. In die gevallen wordt het volledige loon behouden.

'Deze maatregel is ingegeven als een incentive om mensen sneller terug aan het werk te krijgen', zegt Homans. 'De praktijk toont aan dat wanneer mensen lang van hun werkplek wegblijven, de kans tot re-integratie sterk afneemt. We willen werknemers dus ondersteunen om sneller aan de slag te gaan.' Daarvoor voorziet Vlaanderen onder meer in trajectbegeleidingen of begeleide heroriëntering.

Tot nu toe kon een statutaire ambtenaar worden ontslagen na twee negatieve evaluaties binnen de drie jaar. Die periode wordt losgelaten. Ontslag is voortaan mogelijk na twee negatieve evaluaties gedurende de hele loopbaan. De opzegvergoeding wordt afgestemd op die van de contractuelen.

ACOD bezette maandag een sluis in Menen en plant in de komende weken nog grotere acties, maar het ACV volgt voorlopig niet. 'Inhoudelijk zitten we volledig op dezelfde lijn als het ACOD', zegt ACV-coördinator Vlaams overheid Ilse Remy. 'Maar wij hebben ervoor gekozen voorlopig geen stakingsaanzegging te doen. We willen de leden eerst voldoende informeren, zodat ze weten waar ze aan toe zijn en zelf kunnen oordelen.'

De christelijke vakbond houdt de hele maand nog informatiecampagnes, waarin elke week een ander thema uit de hervormingsplannen wordt uitgelicht. Vanaf september organiseert de vakbond personeelsvergaderingen, 'om ook het standpunt van onze leden te horen', zegt Remy.

Een eerste contact met het kabinet-Homans staat gepland op 24 september. Het ACV en de diensten van de minister hebben de afgelopen maand volgens Remy nog geen contact gehad over de geplande hervormingen, maar 'wij zijn altijd vragende partij om te praten, ook informeel', klinkt het. 'Dit is zo'n zwaar dossier dat we al het nodige willen doen, dat gaat van formeel en informeel overleg, tot uiteindelijk ook acties als dat nodig is.'

Onze partners