Khattabi werd door Ecolo voorgedragen om haar partijgenoot Jean-Paul Snappe op te volgen als rechter. Normaal moest de stemming in november plaatsvinden. Toen werd de benoeming uitgesteld om technisch-juridische redenen, maar het was geweten dat de kans klein was dat ze de nodige tweederde van de aanwezigen achter zich zou krijgen omdat naast N-VA en Vlaams Belang ook de liberalen zouden tegenstemmen.

Vandaag/vrijdag zou een tweede poging ondernomen worden. Hoewel de liberalen naar verluidt hun tegenstem zouden omzetten in een onthouding om MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez als kersvers informateur niet in verlegenheid te brengen, was de kans nog steeds groot dat Khattabi niet voldoende stemmen achter zich zou krijgen.

Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle (MR) stelde na het debat over de begroting van de Senaat een agendawijziging voor. Volgens haar kon de stemming over de voordracht van een kandidaat-rechter van het Grondwettelijk Hof niet in een sereen klimaat doorgaan door een lastcampagne.

Laruelle verwees daarmee naar de campagne op de sociale media van N-VA-fractieleider Karl Vanlouwe onder de slogan 'Stop Khattabi'. 'Geen activiste die juridische beslissingen tegenwerkt in het Grondwettelijk Hof', luidde de ondertitel van de digitale affiche met de beeltenis van de Ecolo-politica. Vanlouwe verwees daarmee naar de actie van Khattabi in 2013, toen ze in een vliegtuig van Tunis Air persoonlijk tussenkwam bij de repatiëring van een Tunesiër, die illegaal in ons land verbleef.

Karl Vanlouwe vond het voorstel van Laruelle om de geheime stemming uit te stellen 'onvoorstelbaar'. 'De stemming werd als eens uitgesteld om juridisch-technische redenen. De vraag was toen al of er niets anders speelde', zei hij. De N-VA'er wees erop dat ieder zijn mening mag uiten en dat er in de publieke opinie een debat gevoerd kan worden.

Zijn Vlaams Belang-collega Guy D'haeseleer sloot zich daarbij aan. Hij noemde de demarche van de Senaatsvoorzitster 'ongezien'. Over de campagne van Vanlouwe was hij duidelijk: 'Wat voor sommigen in Franstalig België een lastercampagne is, is voor de Vlaming gewoon een opsomming van de feiten', vond hij. Hij vond dat Laruelle haar functie als voorzitter niet correct uitoefent en waarschuwde dat deze 'vaudeville' de geloofwaardigheid van het Grondwettelijk Hof ondermijnt.

Uiteindelijk werd bij zitten en opstaan beslist de geheime stemming uit te stellen tot volgende plenaire zitting op 17 januari. Daarop verlieten Vlaams Belang en N-VA het halfrond waarna de begroting van de Senaat unaniem werd goedgekeurd, op een onthouding van PVDA na.

Khattabi werd door Ecolo voorgedragen om haar partijgenoot Jean-Paul Snappe op te volgen als rechter. Normaal moest de stemming in november plaatsvinden. Toen werd de benoeming uitgesteld om technisch-juridische redenen, maar het was geweten dat de kans klein was dat ze de nodige tweederde van de aanwezigen achter zich zou krijgen omdat naast N-VA en Vlaams Belang ook de liberalen zouden tegenstemmen. Vandaag/vrijdag zou een tweede poging ondernomen worden. Hoewel de liberalen naar verluidt hun tegenstem zouden omzetten in een onthouding om MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez als kersvers informateur niet in verlegenheid te brengen, was de kans nog steeds groot dat Khattabi niet voldoende stemmen achter zich zou krijgen. Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle (MR) stelde na het debat over de begroting van de Senaat een agendawijziging voor. Volgens haar kon de stemming over de voordracht van een kandidaat-rechter van het Grondwettelijk Hof niet in een sereen klimaat doorgaan door een lastcampagne. Laruelle verwees daarmee naar de campagne op de sociale media van N-VA-fractieleider Karl Vanlouwe onder de slogan 'Stop Khattabi'. 'Geen activiste die juridische beslissingen tegenwerkt in het Grondwettelijk Hof', luidde de ondertitel van de digitale affiche met de beeltenis van de Ecolo-politica. Vanlouwe verwees daarmee naar de actie van Khattabi in 2013, toen ze in een vliegtuig van Tunis Air persoonlijk tussenkwam bij de repatiëring van een Tunesiër, die illegaal in ons land verbleef. Karl Vanlouwe vond het voorstel van Laruelle om de geheime stemming uit te stellen 'onvoorstelbaar'. 'De stemming werd als eens uitgesteld om juridisch-technische redenen. De vraag was toen al of er niets anders speelde', zei hij. De N-VA'er wees erop dat ieder zijn mening mag uiten en dat er in de publieke opinie een debat gevoerd kan worden. Zijn Vlaams Belang-collega Guy D'haeseleer sloot zich daarbij aan. Hij noemde de demarche van de Senaatsvoorzitster 'ongezien'. Over de campagne van Vanlouwe was hij duidelijk: 'Wat voor sommigen in Franstalig België een lastercampagne is, is voor de Vlaming gewoon een opsomming van de feiten', vond hij. Hij vond dat Laruelle haar functie als voorzitter niet correct uitoefent en waarschuwde dat deze 'vaudeville' de geloofwaardigheid van het Grondwettelijk Hof ondermijnt. Uiteindelijk werd bij zitten en opstaan beslist de geheime stemming uit te stellen tot volgende plenaire zitting op 17 januari. Daarop verlieten Vlaams Belang en N-VA het halfrond waarna de begroting van de Senaat unaniem werd goedgekeurd, op een onthouding van PVDA na.