De Europese Commissie had het EMA om een update gevraagd nadat het twee weken geleden tot de conclusie was gekomen dat een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) een bijwerking kan vormen van het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat echter om een erg zeldzame bijwerking en de voordelen van het vaccin blijven opwegen tegen de risico's, zei het EMA, een boodschap die het nu herhaalt. Desondanks wilden verschillende EU-landen - ook België - meer informatie krijgen over de potentiële risico's per leeftijd, geslacht en andere mogelijke risicofactoren. Op basis van de beschikbare data is het wetenschappelijk comité van het EMA tot de conclusie gekomen dat de baten van het vaccin groter worden als de patiënten ouder worden. De voordelen worden ook groter als de graad van infectie met COVID-19 toeneemt. Over de baten en risico's naargelang het geslacht, kan het EMA niets zeggen. Daarvoor beschikt het over te weinig gegevens. Ook over het risico op bloedstolsels na toediening van de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin, en of dat risico groter of kleiner is dan na toediening van de eerste dosis, kan het EMA niet in detail treden. Daarvoor zijn er eveneens niet genoeg gegevens beschikbaar, in de eerste plaats omdat er momenteel nog maar weinig mensen twee dosissen ontvangen hebben. Het EMA blijft daarom bij zijn aanbeveling om de twee dosissen met een interval van 4 tot 12 weken toe te dienen. Het zijn de Europese lidstaten die nu moeten beslissen over de verdere toediening van het vaccin. In België werd na de vorige studie van het EMA beslist om het vaccin gedurende vier weken enkel nog aan mensen van 56 jaar en ouder toe te dienen. (Belga)

De Europese Commissie had het EMA om een update gevraagd nadat het twee weken geleden tot de conclusie was gekomen dat een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) een bijwerking kan vormen van het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat echter om een erg zeldzame bijwerking en de voordelen van het vaccin blijven opwegen tegen de risico's, zei het EMA, een boodschap die het nu herhaalt. Desondanks wilden verschillende EU-landen - ook België - meer informatie krijgen over de potentiële risico's per leeftijd, geslacht en andere mogelijke risicofactoren. Op basis van de beschikbare data is het wetenschappelijk comité van het EMA tot de conclusie gekomen dat de baten van het vaccin groter worden als de patiënten ouder worden. De voordelen worden ook groter als de graad van infectie met COVID-19 toeneemt. Over de baten en risico's naargelang het geslacht, kan het EMA niets zeggen. Daarvoor beschikt het over te weinig gegevens. Ook over het risico op bloedstolsels na toediening van de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin, en of dat risico groter of kleiner is dan na toediening van de eerste dosis, kan het EMA niet in detail treden. Daarvoor zijn er eveneens niet genoeg gegevens beschikbaar, in de eerste plaats omdat er momenteel nog maar weinig mensen twee dosissen ontvangen hebben. Het EMA blijft daarom bij zijn aanbeveling om de twee dosissen met een interval van 4 tot 12 weken toe te dienen. Het zijn de Europese lidstaten die nu moeten beslissen over de verdere toediening van het vaccin. In België werd na de vorige studie van het EMA beslist om het vaccin gedurende vier weken enkel nog aan mensen van 56 jaar en ouder toe te dienen. (Belga)