De cumulerende N-VA'ers worden op de voet gevolgd door verkozenen van CD&V (87 pct) en Open Vld (85 pct). De cumulcijfers liggen lager bij Vlaams Belang (78 pct), sp.a (73 pct) en Groen (69 pct). CD&V is wel de partij met de meeste parlementsleden (56 pct) met een lokaal uitvoerend mandaat. "De prominente aanwezigheid van de partij in heel wat colleges - CD&V blijft de grootste op lokaal niveau en levert de meeste burgemeesters - draagt daar zeker toe bij", aldus Reynaert. Ingezoomd op het Vlaams Parlement blijkt dat de zeventien N-VA-parlementairen na de gemeenteraadsverkiezingen een lokaal mandaat verwierven. "Geen enkele partij doet beter, alleen CD&V komt met 94 pct cumulerende parlementsleden in de buurt. N-VA blijkt dus zowel op Vlaams als op federaal niveau procentueel over het meeste lokale mandatarissen te beschikken." Voor de analyse vertrokken professor Reynaert en zijn collega's van gegevens van het Parlementair Informatiecentrum van het Vlaams Parlement en van de Dienst Documentatie en Archief van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een kleine 80 pct van alle Vlaamse en federale parlementsleden heeft een lokaal mandaat. Iets meer dan een derde van hen heeft een lokaal uitvoerend mandaat. Het aantal parlementsleden dat gemeenteraadslid is in zijn of haar gemeente bedraagt 43 pct. (JDH)

De cumulerende N-VA'ers worden op de voet gevolgd door verkozenen van CD&V (87 pct) en Open Vld (85 pct). De cumulcijfers liggen lager bij Vlaams Belang (78 pct), sp.a (73 pct) en Groen (69 pct). CD&V is wel de partij met de meeste parlementsleden (56 pct) met een lokaal uitvoerend mandaat. "De prominente aanwezigheid van de partij in heel wat colleges - CD&V blijft de grootste op lokaal niveau en levert de meeste burgemeesters - draagt daar zeker toe bij", aldus Reynaert. Ingezoomd op het Vlaams Parlement blijkt dat de zeventien N-VA-parlementairen na de gemeenteraadsverkiezingen een lokaal mandaat verwierven. "Geen enkele partij doet beter, alleen CD&V komt met 94 pct cumulerende parlementsleden in de buurt. N-VA blijkt dus zowel op Vlaams als op federaal niveau procentueel over het meeste lokale mandatarissen te beschikken." Voor de analyse vertrokken professor Reynaert en zijn collega's van gegevens van het Parlementair Informatiecentrum van het Vlaams Parlement en van de Dienst Documentatie en Archief van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een kleine 80 pct van alle Vlaamse en federale parlementsleden heeft een lokaal mandaat. Iets meer dan een derde van hen heeft een lokaal uitvoerend mandaat. Het aantal parlementsleden dat gemeenteraadslid is in zijn of haar gemeente bedraagt 43 pct. (JDH)