In Brussel wordt per duizend inwoners per dag gemiddeld 500 milligram, of vijf dosissen, cocaïne gebruikt. "Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de hoeveelheid piekt tijdens de weekends", legt van Nuijs uit. "Maar de hoogste uitschieters noteerden we op feestdagen. Op oudejaarsavond lag het xtc-gebruik vijfmaal hoger en het cocaïnegebruik driemaal hoger dan in een gemiddeld weekend. Trends vaststellen kan enkel voor die drugs. Voor andere drugs, zoals heroïne, kunnen we dat niet omdat die drug niet echt aanwezig is in het Brusselse uitgangsmilieu. Ook voor methamfetamine liggen de hoeveelheden in het Brussels afvalwater verwaarloosbaar laag." Uit een vroeger, kleinschaliger onderzoek in Antwerpen bleek dat daar twee tot drie keer meer cocaïne gebruikt wordt. Voor zijn onderzoek nam van Nuijs gedurende twee maanden van elk seizoen, in totaal acht maanden, dagelijks een staal van het afvalwater van het grootste waterzuiveringsstation van België, dat het grootste deel van het Brusselse afvalwater zuivert. "Cocaïne en xtc worden na inname door het menselijk lichaam gemetaboliseerd", legt van Nuijs uit. "Die metabolieten komen via het toilet in het rioolwater terecht. Door representatieve stalen van dat afvalwater tijdens een langere periode te onderzoeken kunnen we het recente drugsgebruik in een bepaald gebied meten." (MVL)

In Brussel wordt per duizend inwoners per dag gemiddeld 500 milligram, of vijf dosissen, cocaïne gebruikt. "Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de hoeveelheid piekt tijdens de weekends", legt van Nuijs uit. "Maar de hoogste uitschieters noteerden we op feestdagen. Op oudejaarsavond lag het xtc-gebruik vijfmaal hoger en het cocaïnegebruik driemaal hoger dan in een gemiddeld weekend. Trends vaststellen kan enkel voor die drugs. Voor andere drugs, zoals heroïne, kunnen we dat niet omdat die drug niet echt aanwezig is in het Brusselse uitgangsmilieu. Ook voor methamfetamine liggen de hoeveelheden in het Brussels afvalwater verwaarloosbaar laag." Uit een vroeger, kleinschaliger onderzoek in Antwerpen bleek dat daar twee tot drie keer meer cocaïne gebruikt wordt. Voor zijn onderzoek nam van Nuijs gedurende twee maanden van elk seizoen, in totaal acht maanden, dagelijks een staal van het afvalwater van het grootste waterzuiveringsstation van België, dat het grootste deel van het Brusselse afvalwater zuivert. "Cocaïne en xtc worden na inname door het menselijk lichaam gemetaboliseerd", legt van Nuijs uit. "Die metabolieten komen via het toilet in het rioolwater terecht. Door representatieve stalen van dat afvalwater tijdens een langere periode te onderzoeken kunnen we het recente drugsgebruik in een bepaald gebied meten." (MVL)