Voor de PS moet een verbod op het dragen van uiterlijken tekenen van geloofsovertuiging vastgelegd worden in het licht van de neutraliteit van de staat. Daarom stelt de partij dat het dragen van tekenen van geloofsovertuiging in de openbare dienst verboden worden voor alle ambtenaren die een gezagsfunctie uitoefenen of die in visueel contact treden met publiek, luidt het in een mededeling. "Op basis van dit algemeen principe moet in elke betrokken dienst onderzocht worden voor welke functies een verbod geldt. De precieze lijst van betrokken functies op de verschillende niveaus moeten worden opgesteld en aangehecht worden aan wettelijke teksten en reglementen, zoals dat ook in andere landen gebeurt", aldus nog de PS. De partij benadrukt "altijd geweigerd te hebben de kwestie te instrumentaliseren en de strijd met slogans te voeren, die de extremen versterken". De PS pleit voor reflectie, dialoog en het zoeken naar een consensus die de rechten en vrijheden van eenieder garandeert, en benadrukt het "recht van iedereen om te geloven of niet te geloven. Het is voor de PS tijd om "een duidelijke en algemene wetgeving aan te nemen om te vermijden dat deze gevoelige kwestie geval per geval behandeld wordt". Daarom is een breed debat over het onderwerp in de verschillende parlementen nodig, met brede raadplegingen om alle standpunten te kennen. Daarbij houdt de PS vast aan het principe van de neutraliteit van de staat. (Belga)

Voor de PS moet een verbod op het dragen van uiterlijken tekenen van geloofsovertuiging vastgelegd worden in het licht van de neutraliteit van de staat. Daarom stelt de partij dat het dragen van tekenen van geloofsovertuiging in de openbare dienst verboden worden voor alle ambtenaren die een gezagsfunctie uitoefenen of die in visueel contact treden met publiek, luidt het in een mededeling. "Op basis van dit algemeen principe moet in elke betrokken dienst onderzocht worden voor welke functies een verbod geldt. De precieze lijst van betrokken functies op de verschillende niveaus moeten worden opgesteld en aangehecht worden aan wettelijke teksten en reglementen, zoals dat ook in andere landen gebeurt", aldus nog de PS. De partij benadrukt "altijd geweigerd te hebben de kwestie te instrumentaliseren en de strijd met slogans te voeren, die de extremen versterken". De PS pleit voor reflectie, dialoog en het zoeken naar een consensus die de rechten en vrijheden van eenieder garandeert, en benadrukt het "recht van iedereen om te geloven of niet te geloven. Het is voor de PS tijd om "een duidelijke en algemene wetgeving aan te nemen om te vermijden dat deze gevoelige kwestie geval per geval behandeld wordt". Daarom is een breed debat over het onderwerp in de verschillende parlementen nodig, met brede raadplegingen om alle standpunten te kennen. Daarbij houdt de PS vast aan het principe van de neutraliteit van de staat. (Belga)