Er werden vorig jaar 58.199 jongens geboren en 55.540 meisjes. De gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte was 30,8 jaar. Het vruchtbaarheidscijfer - dat is het gemiddelde aantal kinderen per vrouw - is gedaald tot 1,55. In Brussel had ruim de helft van de geboren kinderen een buitenlandse moeder (55,2 procent). In het Vlaamse gewest (22,6 procent) en het Waals gewest (17,9 procent) lag dat percentage veel lager. In 2019 waren er 117.739 geboortes in België. In 2010, voor de daling begon, werden er ruim 129.000 baby's geboren. Het aantal geboortes is sindsdien dus met nagenoeg 12 procent gedaald. (Belga)

Er werden vorig jaar 58.199 jongens geboren en 55.540 meisjes. De gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte was 30,8 jaar. Het vruchtbaarheidscijfer - dat is het gemiddelde aantal kinderen per vrouw - is gedaald tot 1,55. In Brussel had ruim de helft van de geboren kinderen een buitenlandse moeder (55,2 procent). In het Vlaamse gewest (22,6 procent) en het Waals gewest (17,9 procent) lag dat percentage veel lager. In 2019 waren er 117.739 geboortes in België. In 2010, voor de daling begon, werden er ruim 129.000 baby's geboren. Het aantal geboortes is sindsdien dus met nagenoeg 12 procent gedaald. (Belga)