Een ozondag is een dag met op minstens één meetplaats een overschrijding van de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht (µg/m³). Die drempel werd dit jaar in België voor het eerst sinds de metingen geen enkele keer overschreden. "De belangrijkste reden was de regenachtige zomer zonder hittegolven. Hoge ozonconcentraties komen immers voor op warme en zonnige dagen", zegt Ircel. In 2020 - met een warme en droge zomer en een hittegolf in augustus - waren er twaalf ozondagen en werd op één dag zelfs de alarmdrempel van 240 µg/m³ overschreden. "Naast het weer zorgt de daling, op Europese schaal, van de uitstoot van stikstofoxiden en vluchtige organische componenten de laatste decennia voor almaar minder intense ozonpieken", licht Ircel toe. "Het aantal ozondagen en de intensiteit van de ozonpieken neemt, bij vergelijkbare en zelfs ongunstigere weersomstandigheden, daardoor af." Voorts stelt de Europese Unie een ozonstreefwaarde van gemiddeld maximaal 120 µg/m³ over acht uur voorop, waarbij die waarde over een periode van 3 jaar niet meer dan 25 keer overschreden zou mogen worden. Door het lage aantal dagen met hoge ozonconcentraties in 2021, blijft dat gemiddelde over de jaren 2019, 2020 en 2021 op alle meetplaatsen onder de 25 dagen. De veel strengere advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 100 µg/m³, met maximaal drie à vier overschrijdingen per jaar, wordt nergens in België gehaald. Zelfs niet met milde zomers zoals die van dit jaar. (Belga)

Een ozondag is een dag met op minstens één meetplaats een overschrijding van de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht (µg/m³). Die drempel werd dit jaar in België voor het eerst sinds de metingen geen enkele keer overschreden. "De belangrijkste reden was de regenachtige zomer zonder hittegolven. Hoge ozonconcentraties komen immers voor op warme en zonnige dagen", zegt Ircel. In 2020 - met een warme en droge zomer en een hittegolf in augustus - waren er twaalf ozondagen en werd op één dag zelfs de alarmdrempel van 240 µg/m³ overschreden. "Naast het weer zorgt de daling, op Europese schaal, van de uitstoot van stikstofoxiden en vluchtige organische componenten de laatste decennia voor almaar minder intense ozonpieken", licht Ircel toe. "Het aantal ozondagen en de intensiteit van de ozonpieken neemt, bij vergelijkbare en zelfs ongunstigere weersomstandigheden, daardoor af." Voorts stelt de Europese Unie een ozonstreefwaarde van gemiddeld maximaal 120 µg/m³ over acht uur voorop, waarbij die waarde over een periode van 3 jaar niet meer dan 25 keer overschreden zou mogen worden. Door het lage aantal dagen met hoge ozonconcentraties in 2021, blijft dat gemiddelde over de jaren 2019, 2020 en 2021 op alle meetplaatsen onder de 25 dagen. De veel strengere advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 100 µg/m³, met maximaal drie à vier overschrijdingen per jaar, wordt nergens in België gehaald. Zelfs niet met milde zomers zoals die van dit jaar. (Belga)