Uit het OESO-rapport blijkt dat de scholingsgraad in Vlaanderen hoog is. Steeds meer jongvolwassenen halen een diploma hoger onderwijs (47 pct). Meer dan de helft (54 pct) van de 20-jarigen in België studeert in het hoger onderwijs, gemiddeld in de OESO is dat 39 pct. In Europa is gemiddeld 33 pct van de bevolking hoogopgeleid, in België zien we dat het percentage bij de autochtone Belgen 42 pct is. Bij de allochtone Belgen ligt dat op 34 pct. In het secundair onderwijs lijkt het opleidingsniveau van de ouders sterk samen te hangen met het feit of jongeren ASO of TSO/BSO gaan volgen, net als in veel andere onderzochte landen. In TSO/BSO komt 80 pct van de leerlingen uit een gezin met een moeder zonder hoger diploma. Ook vanuit TSO/BSO is doorstroom naar het hoger onderwijs evenwel mogelijk. De modernisering van het secundair onderwijs speelt hier op in, met onder andere de matrix voor de tweede en derde graad. Met daarnaast ook nog eens de graduaatsopleidingen die vanaf het academiejaar 2019-2020 aan de hogescholen worden uitgebouwd, zijn er ook vanuit het BSO meer mogelijkheden tot een diploma hoger onderwijs. (Belga)

Uit het OESO-rapport blijkt dat de scholingsgraad in Vlaanderen hoog is. Steeds meer jongvolwassenen halen een diploma hoger onderwijs (47 pct). Meer dan de helft (54 pct) van de 20-jarigen in België studeert in het hoger onderwijs, gemiddeld in de OESO is dat 39 pct. In Europa is gemiddeld 33 pct van de bevolking hoogopgeleid, in België zien we dat het percentage bij de autochtone Belgen 42 pct is. Bij de allochtone Belgen ligt dat op 34 pct. In het secundair onderwijs lijkt het opleidingsniveau van de ouders sterk samen te hangen met het feit of jongeren ASO of TSO/BSO gaan volgen, net als in veel andere onderzochte landen. In TSO/BSO komt 80 pct van de leerlingen uit een gezin met een moeder zonder hoger diploma. Ook vanuit TSO/BSO is doorstroom naar het hoger onderwijs evenwel mogelijk. De modernisering van het secundair onderwijs speelt hier op in, met onder andere de matrix voor de tweede en derde graad. Met daarnaast ook nog eens de graduaatsopleidingen die vanaf het academiejaar 2019-2020 aan de hogescholen worden uitgebouwd, zijn er ook vanuit het BSO meer mogelijkheden tot een diploma hoger onderwijs. (Belga)