De goede resultaten zijn te danken aan maatregelen en geluk met het weer. "Het is altijd moeilijk in te schatten wat het aandeel is van de impact van het weer en van de maatregelen", zegt Frans Fierens van Ircel. "Duidelijk is in ieder geval dat in ons land het laatste jaar beide in positieve zin hebben meegespeeld." De afgelopen jaren zijn er in ons land stelselmatig maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid fijn stof te doen dalen, zoals verplichte roetfilters op dieselvoertuigen in de transportsector, steeds strengere normen voor verwarmingstoestellen en schonere productieprocessen in de industrie en landbouw. (Belga)

De goede resultaten zijn te danken aan maatregelen en geluk met het weer. "Het is altijd moeilijk in te schatten wat het aandeel is van de impact van het weer en van de maatregelen", zegt Frans Fierens van Ircel. "Duidelijk is in ieder geval dat in ons land het laatste jaar beide in positieve zin hebben meegespeeld." De afgelopen jaren zijn er in ons land stelselmatig maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid fijn stof te doen dalen, zoals verplichte roetfilters op dieselvoertuigen in de transportsector, steeds strengere normen voor verwarmingstoestellen en schonere productieprocessen in de industrie en landbouw. (Belga)