Doordat HR Rail de aanzegging afwees riskeerden spoorlui die toch zouden staken een sanctie. "En dat risico willen we niet nemen", zegt Sempels vandaag. ACOD zegt contact genomen te hebben met de andere bonden om te bekijken hoe het nu verder moet. Mogelijk wordt er actie gevoerd in de vorm van een concentratie van het personeel aan de hoofdzetel van HR Rail. Vrijdag, toen het nieuws van de aanzegging bekend raakte, was al wat onduidelijkheid over de precieze bedoelingen van de spoorbonden. Eerst was er enkel sprake van zo'n concentratie, later klonk het dat er ook een aanzegging voor 24 uur was ingediend. En volgens de ene vakbondsman was de aanzegging alleen bedoeld om werknemers de gelegenheid te geven aan de concentratie deel te nemen, een andere sprak meteen van een "algemene staking". (Belga)

Doordat HR Rail de aanzegging afwees riskeerden spoorlui die toch zouden staken een sanctie. "En dat risico willen we niet nemen", zegt Sempels vandaag. ACOD zegt contact genomen te hebben met de andere bonden om te bekijken hoe het nu verder moet. Mogelijk wordt er actie gevoerd in de vorm van een concentratie van het personeel aan de hoofdzetel van HR Rail. Vrijdag, toen het nieuws van de aanzegging bekend raakte, was al wat onduidelijkheid over de precieze bedoelingen van de spoorbonden. Eerst was er enkel sprake van zo'n concentratie, later klonk het dat er ook een aanzegging voor 24 uur was ingediend. En volgens de ene vakbondsman was de aanzegging alleen bedoeld om werknemers de gelegenheid te geven aan de concentratie deel te nemen, een andere sprak meteen van een "algemene staking". (Belga)