"Ons wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een vrouw zich geen zorgen moet maken over haar eigen veiligheid en gezondheid, en die van het kind. Ze kan onder medische begeleiding bevallen in een ziekenhuis. De identiteit van de moeder wordt aan een onafhankelijke dienst doorgegeven", aldus Sleurs. Met het voorstel kan de ambtenaar van burgerlijke stand, bij wie de geboorte aangegeven moet worden, zich op het beroepsgeheim beroepen om de identiteit van de moeder niet over te maken aan het rijksregister. De naam van de moeder blijft echter niet geheim. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de naam, samen met andere persoonlijke gegevens van de ouder(s) door aan een onafhankelijke dienst, die de gegevens op een veilige manier bewaart. De nog op te richten dienst staat ook in voor de psychologische begeleiding van de afstandsmoeder en voor de bemiddeling tussen de verschillende partijen als het kind later informatie wenst over zijn biologische ouder(s) en/of er in contact mee wenst te komen. Sleurs kondigde eind juli reeds aan dat ze de kwestie na het zomerreces zou agenderen in de Senaatscommissie Sociale Zaken, die ze voorzit. Ze roept nu de andere partijen op tot medewerking. (MVL)

"Ons wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een vrouw zich geen zorgen moet maken over haar eigen veiligheid en gezondheid, en die van het kind. Ze kan onder medische begeleiding bevallen in een ziekenhuis. De identiteit van de moeder wordt aan een onafhankelijke dienst doorgegeven", aldus Sleurs. Met het voorstel kan de ambtenaar van burgerlijke stand, bij wie de geboorte aangegeven moet worden, zich op het beroepsgeheim beroepen om de identiteit van de moeder niet over te maken aan het rijksregister. De naam van de moeder blijft echter niet geheim. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de naam, samen met andere persoonlijke gegevens van de ouder(s) door aan een onafhankelijke dienst, die de gegevens op een veilige manier bewaart. De nog op te richten dienst staat ook in voor de psychologische begeleiding van de afstandsmoeder en voor de bemiddeling tussen de verschillende partijen als het kind later informatie wenst over zijn biologische ouder(s) en/of er in contact mee wenst te komen. Sleurs kondigde eind juli reeds aan dat ze de kwestie na het zomerreces zou agenderen in de Senaatscommissie Sociale Zaken, die ze voorzit. Ze roept nu de andere partijen op tot medewerking. (MVL)