"Europa moet tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent in de wereld worden", zo betoogde von der Leyen dinsdagochtend in het Europees Parlement. Daartoe wil ze onder meer een eerste Europese klimaatwet voorstellen en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met "50, zo niet 55 procent" verminderen. Von der Leyen verzekerde de Europarlementsleden ook dat ze als baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie streng zal toezien op het respect voor de democratische beginselen en de rechtsstaat in de lidstaten. Ook beloofde ze een faire belasting van multinationals en 'een nieuw pact' dat de diepe verdeeldheid onder de lidstaten over de aanpak van de migratiekwestie moet overstijgen. Het is de eerste keer dat de Europese regeringsleiders een vrouwelijke kandidate hebben voorgedragen om de Commissie te leiden. Von der Leyen speelde die troefkaart volop uit en beloofde een gendergelijk team samen te stellen. Ze wees erop dat minder dan 20 procent van alle eurocommissarissen sinds 1958 een vrouw was. "We vertegenwoordigen de helft van de bevolking. We willen ons eerlijk aandeel." Vanavond om 18.00 uur stemmen de Europarlementsleden over von der Leyen. Om Jean-Claude Juncker op te volgen, moet de Duitse minister van Defensie een absolute meerderheid van 374 volksvertegenwoordigers achter haar voordracht kunnen scharen. (Belga)

"Europa moet tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent in de wereld worden", zo betoogde von der Leyen dinsdagochtend in het Europees Parlement. Daartoe wil ze onder meer een eerste Europese klimaatwet voorstellen en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met "50, zo niet 55 procent" verminderen. Von der Leyen verzekerde de Europarlementsleden ook dat ze als baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie streng zal toezien op het respect voor de democratische beginselen en de rechtsstaat in de lidstaten. Ook beloofde ze een faire belasting van multinationals en 'een nieuw pact' dat de diepe verdeeldheid onder de lidstaten over de aanpak van de migratiekwestie moet overstijgen. Het is de eerste keer dat de Europese regeringsleiders een vrouwelijke kandidate hebben voorgedragen om de Commissie te leiden. Von der Leyen speelde die troefkaart volop uit en beloofde een gendergelijk team samen te stellen. Ze wees erop dat minder dan 20 procent van alle eurocommissarissen sinds 1958 een vrouw was. "We vertegenwoordigen de helft van de bevolking. We willen ons eerlijk aandeel." Vanavond om 18.00 uur stemmen de Europarlementsleden over von der Leyen. Om Jean-Claude Juncker op te volgen, moet de Duitse minister van Defensie een absolute meerderheid van 374 volksvertegenwoordigers achter haar voordracht kunnen scharen. (Belga)