Von der Leyen “beetje verrast” door Johnsons keuze voor Australisch model

Von der Leyen "beetje verrast" door Johnsons keuze voor Australisch model © belga

(Belga) Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was naar eigen zeggen “een beetje verrast” toen ze de Britse premier Boris Johnson vorige week een lans hoorde breken voor een handelsakkoord met de Europese Unie naar Australisch model. “We hebben helemaal geen akkoord met Australië”, zei von der Leyen, die onderhandelingen zijn nog lopende.

Von der Leyen nam in het Europees Parlement in Straatsburg deel aan een debat over de op stapel staande onderhandelingen tussen Brussel en Londen. Amper enkele dagen na de brexit op 31 januari, lanceerde de Commissie vorige week maandag haar voorstel voor een onderhandelingsmandaat. Het is de bedoeling dat, eenmaal dat mandaat goedgekeurd is, de onderhandelingen over enkele weken van start kunnen gaan. In de toespraak die de Britse premier Boris Johnson eveneens vorige maandag over de onderhandelingen hield, zag von der Leyen “een bemoedigend vertrekpunt”. “Ik hoorde ambitie bij mijnheer Johnson wat betreft het minimumloon en de reductie van de CO2-uitstoot, om ervoor te zorgen dat onze bedrijven elkaar op een eerlijke manier beconcurreren”, zei ze. Johnson wil een vrijhandelsakkoord met de EU, maar houdt zich het recht voor om met het Verenigd Koninkrijk af te wijken van de Europese regels op het vlak van staatssteun, sociale bescherming en leefmilieu. “Het VK wil een kampioen van de vrijhandel zijn? Dat is fijn om te horen, want wij hebben partners nodig om het systeem eerlijker en sterker te maken, zodat we de uitdagingen de baas kunnen”, zei von der Leyen. Ze verdedigde het bestaan van “open en billijke” handelsakkoorden, die “met regels onzekerheid wegwerken, nieuwe markten creëren voor de kmo’s en ten dienste staan van de mensen”. Ze voegde er wel aan toe dat “onze normen moeten worden gerespecteerd”. Dat Boris Johnson zich voorstander toont van een handelsakkoord met de EU naar Australisch model verraste haar, verklaarde von der Leyen. “We hebben helemaal geen akkoord met Australië”, de onderhandelingen zijn nog bezig. Johnson verwees ook naar het handelsakkoord met Canada (CETA), maar dat brengt behalve rechten ook plichten met zich mee, benadrukte de Commissievoorzitter. De tarifaire belemmeringen tussen Canada en de EU worden weggewerkt, maar ook niet allemaal. Ook met bestaande quota maakten de EU en Canada komaf, behalve voor producten als rundvlees en maïs. Von der Leyen hoopt op veel ambitie tijdens de onderhandelingen, maakte ze duidelijk. Als het van de Commissie afhangt, wordt er gesproken over een akkoord dat elke vorm van tarieven en quota tegenhoudt en dumping verhindert, maar het is een publiek geheim dat de EU vreest dat het VK van de brexit gebruik zal maken om enkele sectoren te dereguleren. Terwijl von der Leyen een positieve toon hanteerde, speelde hoofdonderhandelaar Michel Barnier meer de rol van ‘bad cop’ tijdens het parlementair debat. Hij hekelde nog maar eens het korte tijdsbestek waarin een akkoord moet gevonden worden en wees erop dat het uitblijven van een akkoord zou betekenen dat er teruggegrepen moet worden naar de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). “Een stap achteruit”, noemde de Fransman dat. “Behalve de controles die wij op alle producten zouden uitvoeren die uit het VK afkomstig zijn, zouden er (bij gebrek aan een akkoord, red.) quota en tarieven gelden voor alle Britse producten. Dat zou het gevolg zijn als we er niet in slagen een akkoord te bereiken in de korte tijdspanne die de Britse eerste minister ons gegeven heeft”, aldus Barnier. De Fransman wees er nog op dat er in de financiële dienstensector “geen algemene gelijkwaardigheid” zal zijn tussen de EU en het VK. “Ik zou dit heel duidelijk willen maken aan een aantal mensen in het Verenigd Koninkrijk. (…) Wij zullen de controle over deze instrumenten behouden en onze beslissingen vrij blijven nemen.” (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content