Op basis van de Vlaamse en federale statistieken berekende het ACV zelf het loonverlies voor mantelzorgers die hun werk al dan niet deeltijds opgeven. 'We stellen vast dat iemand in een tweeverdienersgezin met een modaal loon van 1.957,90 euro netto per maand nu meer dan 1.000 euro netto verliest als hij of zij ervoor kiest om voltijds mantelzorger te worden', zegt Stijn Gryp van de ACV-studiedienst. Vooral palliatief verlof wordt vaker voltijds opgenomen. Halftijds of vier vijfde is populairder in de andere verlofstelsels, zoals medische bijstand of zorg voor hulpbehoevende familieleden. Daar is het loonverlies iets kleiner, maar kan het ook oplopen tot een paar honderden euro's (zie grafiek). Om dat inkomensverlies tegen te gaan, pleit het ACV ervoor om de Vlaamse aanmoedigingspremies te verdubbelen voor wie voltijds of halftijds het werk onderbreekt. (Belga)

Op basis van de Vlaamse en federale statistieken berekende het ACV zelf het loonverlies voor mantelzorgers die hun werk al dan niet deeltijds opgeven. 'We stellen vast dat iemand in een tweeverdienersgezin met een modaal loon van 1.957,90 euro netto per maand nu meer dan 1.000 euro netto verliest als hij of zij ervoor kiest om voltijds mantelzorger te worden', zegt Stijn Gryp van de ACV-studiedienst. Vooral palliatief verlof wordt vaker voltijds opgenomen. Halftijds of vier vijfde is populairder in de andere verlofstelsels, zoals medische bijstand of zorg voor hulpbehoevende familieleden. Daar is het loonverlies iets kleiner, maar kan het ook oplopen tot een paar honderden euro's (zie grafiek). Om dat inkomensverlies tegen te gaan, pleit het ACV ervoor om de Vlaamse aanmoedigingspremies te verdubbelen voor wie voltijds of halftijds het werk onderbreekt. (Belga)