Rebel. Radical. Revolutionary.' De affiche van de nieuwe William Blake-tentoonstelling in het Londense Tate Britain schuwt duidelijk de grote woorden niet. Maar wie denkt dat het om een gladde poging gaat om de iconische Britse dichter en schilder een hedendaags elan te geven voor deze brexittijden, zal zijn mening moeten herzien. Blake was wel degelijk een rebel, radicaal en revolutionair. Niet alleen was hij een artistieke vrijheidsstrijder die zijn eigen poëtica en iconografie samenstelde en zijn extatische visioenen zowel in verzen als in beelden vatte. Hij was ook een overtuigd antikolonialist, antiracist en pacifist wiens beroemde gedicht Jerusalem uitgroeide tot het onofficiële volkslied van Engeland, ook al riep het op tot revolte, supporterde hij voor de revolutionairen van over het Kanaal en diende hij ooit een nacht in de cel door te brengen wegens ... hooliganisme.
...