Artikel 149 van de Grondwet bepaalt al sinds 1831 dat vonnissen in openbare terechtzitting uitgesproken worden. De redenering erachter luidt dat de rechtspraak in een democratische rechtsstaat onder controle van het publiek staat. Maar intussen groeide het besef dat de letterlijke toepassing van die regel eigenlijk voorbijgestreefd is. In de zaak Lernout & Hauspie bijvoorbeeld telde het arrest van het Gentse hof van beroep bijvoorbeeld 2.100 pagina's. Die voorlezen, zou twee weken in beslag hebben genomen. Het Hof van Cassatie besliste toen dat een gedeeltelijke voorlezing met een publicatie van het arrest online volstond. Verschillende partijen dienden in het verleden al wetsvoorstellen in om daar een mouw aan te passen. De Raad van State merkte echter op dat daarvoor een wijziging van de Grondwet nodig is. Zo'n tekst kreeg vandaag groen licht in de Kamer. (Belga)

Artikel 149 van de Grondwet bepaalt al sinds 1831 dat vonnissen in openbare terechtzitting uitgesproken worden. De redenering erachter luidt dat de rechtspraak in een democratische rechtsstaat onder controle van het publiek staat. Maar intussen groeide het besef dat de letterlijke toepassing van die regel eigenlijk voorbijgestreefd is. In de zaak Lernout & Hauspie bijvoorbeeld telde het arrest van het Gentse hof van beroep bijvoorbeeld 2.100 pagina's. Die voorlezen, zou twee weken in beslag hebben genomen. Het Hof van Cassatie besliste toen dat een gedeeltelijke voorlezing met een publicatie van het arrest online volstond. Verschillende partijen dienden in het verleden al wetsvoorstellen in om daar een mouw aan te passen. De Raad van State merkte echter op dat daarvoor een wijziging van de Grondwet nodig is. Zo'n tekst kreeg vandaag groen licht in de Kamer. (Belga)