Infrabel werkt sinds zondag aan het opruimen van de vernielde spoorinfrastructuur en zal deze week die werken voortzetten, aldus Petit. "Tegelijkertijd werken we ook al aan het voorbereiden van de onderlaag van de spoorbedding, op die plaatsen waar de vernielde spoorinfrastructuur is verwijderd. Vanaf begin volgende week start dan de effectieve aanleg van de spoorbedding met steenslag. Waarschijnlijk kunnen dan eind volgende week de eerste echte spoorwerken aangevat worden. Het gaat om werken aan sporen, dwarsliggers en wissels." Infrabel schat de duur van de spoorwerken nog altijd op ongeveer vier weken. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaf eerder al haar goedkeuring aan de veiligheidsmaatregelen die Infrabel voorstelde. De volgende dagen zullen ten zuiden en ten noorden van de spoorwegbedding drainagebuizen geplaatst worden om het verontreinigde grondwater te onttrekken en te zuiveren. "Aansluitend zullen er natuurlijk nog evaluaties van dit grondwater gebeuren. Die zullen uitsluitsel moeten geven over eventuele bijkomende maatregelen op het gebied van de bodemsanering en ook over de mogelijk latere termijn van deze saneringen", zegt Petit. (Belga)

Infrabel werkt sinds zondag aan het opruimen van de vernielde spoorinfrastructuur en zal deze week die werken voortzetten, aldus Petit. "Tegelijkertijd werken we ook al aan het voorbereiden van de onderlaag van de spoorbedding, op die plaatsen waar de vernielde spoorinfrastructuur is verwijderd. Vanaf begin volgende week start dan de effectieve aanleg van de spoorbedding met steenslag. Waarschijnlijk kunnen dan eind volgende week de eerste echte spoorwerken aangevat worden. Het gaat om werken aan sporen, dwarsliggers en wissels." Infrabel schat de duur van de spoorwerken nog altijd op ongeveer vier weken. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaf eerder al haar goedkeuring aan de veiligheidsmaatregelen die Infrabel voorstelde. De volgende dagen zullen ten zuiden en ten noorden van de spoorwegbedding drainagebuizen geplaatst worden om het verontreinigde grondwater te onttrekken en te zuiveren. "Aansluitend zullen er natuurlijk nog evaluaties van dit grondwater gebeuren. Die zullen uitsluitsel moeten geven over eventuele bijkomende maatregelen op het gebied van de bodemsanering en ook over de mogelijk latere termijn van deze saneringen", zegt Petit. (Belga)