Hij pleit voor meer mogelijkheden om 's nachts te werken en om het aantal vrijwillige overuren dat een werknemer mag presteren uit te breiden.

'Alles moet nu bespreekbaar zijn', zegt De Geest. 'Nachtarbeid is bij ons maar uitzonderlijk toegelaten en begint al om 20.00 uur. In Nederland is dat om middernacht. Schuif dat op, zodat werknemers gespreider kunnen werken. Zorg voor glijdende uurroosters.'

Jaarlijks mag een werknemer 100 vrijwillige overuren presteren zonder extra loon of inhaalrust. Voka wil dat in alle sectoren uitbreiden naar 220 uren. 'Als er een piek komt in de vraag zou het toch zonde zijn daar niet aan tegemoet te komen? ', zegt hij, al is het niet de bedoeling om alles met overuren op te lossen. Ook benadrukt De Geest dat vakantie in heel wat sectoren collectief is geregeld, en dat het mogelijk moet zijn om de zomervakantie uit te stellen. 'We gaan deze zomer - als dat virus afzwakt en de economie weer zuurstof krijgt - toch niet massaal met verlof gaan en alles weer stilzetten? '

Ook pleit Voka voor uitstel en eventuele kwijtschelding van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor zwaar getroffen ondernemingen.

Hij pleit voor meer mogelijkheden om 's nachts te werken en om het aantal vrijwillige overuren dat een werknemer mag presteren uit te breiden.'Alles moet nu bespreekbaar zijn', zegt De Geest. 'Nachtarbeid is bij ons maar uitzonderlijk toegelaten en begint al om 20.00 uur. In Nederland is dat om middernacht. Schuif dat op, zodat werknemers gespreider kunnen werken. Zorg voor glijdende uurroosters.' Jaarlijks mag een werknemer 100 vrijwillige overuren presteren zonder extra loon of inhaalrust. Voka wil dat in alle sectoren uitbreiden naar 220 uren. 'Als er een piek komt in de vraag zou het toch zonde zijn daar niet aan tegemoet te komen? ', zegt hij, al is het niet de bedoeling om alles met overuren op te lossen. Ook benadrukt De Geest dat vakantie in heel wat sectoren collectief is geregeld, en dat het mogelijk moet zijn om de zomervakantie uit te stellen. 'We gaan deze zomer - als dat virus afzwakt en de economie weer zuurstof krijgt - toch niet massaal met verlof gaan en alles weer stilzetten? ' Ook pleit Voka voor uitstel en eventuele kwijtschelding van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor zwaar getroffen ondernemingen.