Tot niet zo lang geleden leek er een serieuze haar in de boter te zitten tussen de Vlaamse socialisten en de ondernemerswereld. Libeer merkt op dat er nauwelijks enkele weken terug nog een ontmoeting was tussen de Voka-top en Tobback. "In tegenstelling tot wat de berichtgeving de laatste tijd soms deed vermoeden, zijn wij steeds on speaking terms geweest met de sp.a, net zoals met alle andere politieke partijen", reageert de gedelegeerd-bestuurder van het Vlaams netwerk van Ondernemingen. De socialistische voorzitter stak onder meer de hand uit richting ondernemers om samen ons fiscaal systeem structureel te hertekenen. Voka heeft naar aanleiding van die oproep opnieuw contact opgenomen met Tobback. Doel is samen met hem te bekijken hoe de dialoog over zijn voorstellen constructief kan worden voortgezet, aldus nog Libeer. Ook gedelegeerd-bestuurder Van Eetvelt van zelfstandigenorganisatie Unizo had eerder overleg met sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez naar aanleiding van de inmiddels bekende aanvaringen. Nu staat ook een ontmoeting gepland met voorzitter Tobback. "We organiseren een uitwisseling tussen de sp.a-voorzitter en enkele representatieve ondernemers uit diverse sectoren, met en zonder personeel. Dat moet de wederzijdse structurele dialoog tussen de ondernemerswereld en de politiek extra bevorderen", aldus Van Eetvelt. Hij benadrukt dat Unizo dat ook doet met alle andere politieke partijen. (NICOLAS LAMBERT)

Tot niet zo lang geleden leek er een serieuze haar in de boter te zitten tussen de Vlaamse socialisten en de ondernemerswereld. Libeer merkt op dat er nauwelijks enkele weken terug nog een ontmoeting was tussen de Voka-top en Tobback. "In tegenstelling tot wat de berichtgeving de laatste tijd soms deed vermoeden, zijn wij steeds on speaking terms geweest met de sp.a, net zoals met alle andere politieke partijen", reageert de gedelegeerd-bestuurder van het Vlaams netwerk van Ondernemingen. De socialistische voorzitter stak onder meer de hand uit richting ondernemers om samen ons fiscaal systeem structureel te hertekenen. Voka heeft naar aanleiding van die oproep opnieuw contact opgenomen met Tobback. Doel is samen met hem te bekijken hoe de dialoog over zijn voorstellen constructief kan worden voortgezet, aldus nog Libeer. Ook gedelegeerd-bestuurder Van Eetvelt van zelfstandigenorganisatie Unizo had eerder overleg met sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez naar aanleiding van de inmiddels bekende aanvaringen. Nu staat ook een ontmoeting gepland met voorzitter Tobback. "We organiseren een uitwisseling tussen de sp.a-voorzitter en enkele representatieve ondernemers uit diverse sectoren, met en zonder personeel. Dat moet de wederzijdse structurele dialoog tussen de ondernemerswereld en de politiek extra bevorderen", aldus Van Eetvelt. Hij benadrukt dat Unizo dat ook doet met alle andere politieke partijen. (NICOLAS LAMBERT)