Tot nu toe was er al een ophokplicht van kracht, maar die gold enkel voor professionele pluimveehouders. Bovendien gold er een uitzondering voor loopvogels. Maar vanaf donderdagmiddag wordt die maatregel uitgebreid. "Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden", zo vermeldt de mededeling van het FAVV. (Belga)

Tot nu toe was er al een ophokplicht van kracht, maar die gold enkel voor professionele pluimveehouders. Bovendien gold er een uitzondering voor loopvogels. Maar vanaf donderdagmiddag wordt die maatregel uitgebreid. "Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden", zo vermeldt de mededeling van het FAVV. (Belga)