"De maatregel bestaat reeds een vijftiental jaar, met als doel het voortbestaan van de fazant als soort te garanderen", zegt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) in een reactie. "De Raad van State oordeelt nu dat het risico op het verdwijnen van de soort onvoldoende is bewezen. Ik zal daarom opdracht geven aan het INBO om dit te onderzoeken en hier duidelijkheid in te scheppen." Het zogeheten 'fazantenachterpoortje' werd volgens Vogelbescherming Vlaanderen in 2003 gecreëerd door toenmalig minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Ludo Sannen (Agalev). De Raad van State had een jaar eerder op verzoek van Vogelbescherming Vlaanderen een arrest geveld waardoor het uitzetten van fazanten verboden werd. Artikel 65 van het Jachtvoorwaardenbesluit liet toe dat eieren van fazanten uit nesten kunnen worden gehaald als die bedreigd worden door landbouwwerkzaamheden. Die eieren mochten dan kunstmatig worden uitgebroed om de jongen in gevangenschap op te kweken en ze vervolgens in hetzelfde jaar uit te zetten in hetzelfde jachtterrein als waar de eieren werden verzameld. Deze achterpoort in de wetgeving werkte het massaal uitzetten van in gevangenschap gefokte fazanten in de hand. Vogelbescherming Vlaanderen had in een verzoekschrift in 2014 de Raad van State verzocht om die afwijkingsregel te vernietigen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt volgens de Raad van State duidelijk dat voorheen het uitzetten gebeurde voor de jacht, maar dat dit nu moet gebeuren "voor het behoud van de soort". "Het uitzetten van fazanten en ander wild om er nadien doodleuk op te knallen is in strijd met het basisprincipe van het Jachtdecreet uit 1991, namelijk het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden", aldus Vogelbescherming Vlaanderen. (Belga)

"De maatregel bestaat reeds een vijftiental jaar, met als doel het voortbestaan van de fazant als soort te garanderen", zegt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) in een reactie. "De Raad van State oordeelt nu dat het risico op het verdwijnen van de soort onvoldoende is bewezen. Ik zal daarom opdracht geven aan het INBO om dit te onderzoeken en hier duidelijkheid in te scheppen." Het zogeheten 'fazantenachterpoortje' werd volgens Vogelbescherming Vlaanderen in 2003 gecreëerd door toenmalig minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Ludo Sannen (Agalev). De Raad van State had een jaar eerder op verzoek van Vogelbescherming Vlaanderen een arrest geveld waardoor het uitzetten van fazanten verboden werd. Artikel 65 van het Jachtvoorwaardenbesluit liet toe dat eieren van fazanten uit nesten kunnen worden gehaald als die bedreigd worden door landbouwwerkzaamheden. Die eieren mochten dan kunstmatig worden uitgebroed om de jongen in gevangenschap op te kweken en ze vervolgens in hetzelfde jaar uit te zetten in hetzelfde jachtterrein als waar de eieren werden verzameld. Deze achterpoort in de wetgeving werkte het massaal uitzetten van in gevangenschap gefokte fazanten in de hand. Vogelbescherming Vlaanderen had in een verzoekschrift in 2014 de Raad van State verzocht om die afwijkingsregel te vernietigen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt volgens de Raad van State duidelijk dat voorheen het uitzetten gebeurde voor de jacht, maar dat dit nu moet gebeuren "voor het behoud van de soort". "Het uitzetten van fazanten en ander wild om er nadien doodleuk op te knallen is in strijd met het basisprincipe van het Jachtdecreet uit 1991, namelijk het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden", aldus Vogelbescherming Vlaanderen. (Belga)